Vi tog ett helhetsgrepp som gick bättre än väntat

För Tenant & Partner tog vi ett helhetsgrepp kring deras digitala identitet genom en ny webbsida, målgruppsanpassat content och ett strategiskt inboundtänk. Resultatet? 212 % mer organisk trafik till sajten, ett starkt internt engagemang och en webbsida som speglar deras identitet – på riktigt. Så här gjorde vi!

Problem? Online ≠ Offline

Tenant & Partners hemsida var statisk, intetsägande och låg på en gammal plattform som var omständlig att uppdatera. Besökarna stannade sällan kvar på sajten och innehållet på sidan var svårt att förstå. Hemsidan var för oss den totala motsatsen till det företag vi mötte, som i våra ögon kännetecknades av skärpa, energi och entreprenörskap – ett bolag i framkant. Målsättningen med projektet blev att skapa en hemsida som genererade fler leads, ökade den strategiska försäljningen och speglade varumärkets medarbetare och energi.

Vi gjorde ett helhetsgrepp kring … Allt!

Vårt uppdrag låg i att lyfta den styrka som Tenant & Partner uppvisade offline och låta den återspeglas även online, genom en helhetsgrepp kring deras digitala identitet. Visuellt skapade vi en helt ny sajt, nytt bildspråk och helt nytt content. Vi implementerade Inbound Marketing som en viktig del i marknadsföringen och i säljprocessen. Vi tillämpade HubSpot och hjälpte dem att definiera strategiska marknadsförings- och säljmål framåt. Vid sidan om detta höll och håller vi löpande utbildningar kring Inbound Marketing, sociala medier och internt engagemang, något som vi ser har motiverat medarbetarna på flera plan och bidragit till projektets framgång i stort.