Recruitment marketing

Hemligheterna bakom framgångsrik marknadsföring – nu även för talent acquisition

Få fler kvalitativa ansökningar

006

Recruitment marketing är till för er som satsar

För dig som vill åt de där kandidaterna som är lite vassare. Som är lite svårare att få tag på. Slaget om vilka företag som lyckas handlar inte längre om tjänsterna eller produkterna du erbjuder dina kunder. Det är människorna du har med dig som bygger framgången tillsammans. Men allt detta vet du redan. Frågan är: med de metoder du använder idag, når du de personerna du behöver rekrytera för att satsa framåt?

Rekryteringsföretagens insikter möter byråvärldens metoder

Allt är föränderligt, så även arbetsmarknaden. Trots att förutsättningarna är mer utmanade idag använder många företag exakt samma metoder för att attrahera och rekrytera som för flera år sedan. Du kanske undrar hur många som ansöker via en annons på en traditionell jobbsajt egentligen? Och vilka som ser den? Vi kan säga så här: det är dags att tänka om.

När du samarbetar med oss inom recruitment marketing får du det bästa av två världar. Vår Recruitment Marketing Manager Annika Bagge har tidigare varit marknadschef på ett av Sveriges ledande rekryteringsföretag och blir din närmaste kontaktperson från vår sida. Hennes djupa kunskap inom HR och rekrytering förenas med den byråkompetens som gjort Invise till en av Sveriges mest meriterade byråer inom digital marknadsföring. I kombination med dina kunskaper om ert varumärke, kompetensbehov och employer brand har vi de bästa tänkbara förutsättningar för ett framgångsrikt recruitment marketing-arbete.

Engagera rätt kandidater hela vägen

Attrahera

Attraktionskraft är nummer ett inom rekrytering. Att vara det företag rätt människor vill kalla sin arbetsplats. Det handlar om att lära känna era kandidater, kartlägga deras behov och matcha det med ert erbjudande. Utifrån det kan ni med träffande budskap, rätt kanaler och tydliga mål påbörja resan mot att attrahera fler och mer relevanta kandidater.

attrahera

Engagera

Engagemang är det som tar intresset vidare. Detta byggs i många små steg genom att synliggöra ert employer brand i allt från hemsida, sociala medier till mailkommunikation. Med personaliserat innehåll och en väl utformad kandidatresa skapar du en stark upplevelse som bygger band mellan er som arbetsgivare och de kandidater ni söker.

013

Anställa

När de relevanta kandidaterna börjar bli mogna att bli en av era framtida medarbetare är det dags att presentera en specifik roll. Här behövs en smart mix av innehåll för att fånga upp kandidaterna i olika steg. Till exempel är video effektivt vid annonsering, medan en välskriven jobbannons lyfter värdet och ger en fördjupad bild av både er som arbetsgivare och av den aktuella rollen. I anställningsfasen är också det personliga mötet viktigt för att göra matchningen komplett. När du skrivit kontrakt med den nya medarbetaren påbörjas nästa steg i form av pre- och onboarding.

009

Fem steg för att lyckas med recruitment marketing

Strategi och mål

Vi börjar alltid ett samarbete med att definiera era mål tillsammans och ta fram en resultatorienterad modell för hur ni ska attrahera, engagera och värma kandidater. Arbetet kan till exempel omfatta employer brand, målgruppskartläggning (candidate personas), inbound recruiting, datadriven rekrytering och KPI:er.

Kreativ produktion

När vi bestämt vad vi behöver för material är det dags att involvera kreativa specialister för att ta fram rätt delar för att stärka ert employer brand. Allt från video, text och design till karriärsidor, sociala medier och annonsering.

Skapa engagemang

För att nå rätt kandidater på ett effektivt sätt behöver vi skapa engagemang hos era medarbetare och bedriva ett målmedvetet arbete med era nätverk. Här kommer strategier för content marketing, marketing automation och kampanjer in.

Kunskap

Ett HR-team i framkant behöver vara up to speed med vad som händer i gränslandet rekrytering, marknadsföring och tech. För dig som jobbar med HR finns det otroligt mycket att hämta i våra utbildningar, föreläsningar och workshops. Här får du access till kunskap och erfarenheter från de allra spetsigaste rekryteringsbolagen och tekniker som används av framgångsrika marknadsavdelningar. Våra webinars hittar du här.

Teknisk uppsättning

En stabil teknisk uppsättning och smarta integrationer som gör att era system pratar med varandra skapar inte bara flow i ditt och dina kollegors arbete. Det gör också att stora delar av arbetet kan automatiseras samtidigt som du skapar en sömlös kandidatupplevelse.

Recruitment marketing gör skillnad

annika-bagge-06

Annika Bagge

Recruitment Marketing Manager

För mig omfattar recruitment marketing effektiva metoder för att stärka ditt employer brand och attrahera de där riktigt svårfångade kandidaterna. Byggt på den beprövade inbound-metodiken som Invise är grundad i driver jag vår avdelning för recruitment marketing med målet att förbättra och förenkla er kandidatresa.

Med stark attraktionskraft till er och en bank av relevanta kandidater har ni möjlighet att fånga de där nya kollegorna som verkligen gör skillnad. Att lösa den utmaningen tillsammans med dig och dina kollegor är både en spännande uppgift och en fantastisk möjlighet!

AB-sign

Case

Ökat inflöde av relevanta kandidater samtidigt som det stärkt employer brand

Kund
strukton-rail-logo-vector
Inflödet av kandidater ökade
+1000%

Strukton Rail kände till att Invise arbetade med recruitment marketing som metod för att lyckas attrahera svåra och eftersökta kompetenser. Vid ett tillfälle hade man sju svåra roller samtidigt och valde att kontakta Invise för att göra en Paid Social-kampanj. Efter att ha ringat in de målgrupper man ville nå skapades rörligt content som annonserades på LinkedIn, Facebook och Instagram med målet att öka inflödet av relevanta kandidater till rollerna.

Vanliga frågor och svar

Varför ska vi välja recruitment marketing?

Genom att arbeta med recruitment marketing kommer du som arbetsgivare få fler kvalitativa kandidater och en bättre kandidatresa. Dessutom stärker ni ert employer brand, både mot personer som inte känner till er och bland era medarbetare. Recruitment marketing skapar en upplevelse som gör er konkurrenskraftiga på kandidatmarknaden samtidigt som era medarbetare blir ambassadörer. I det stora hela har det positiva effekter på organisationen samtidigt som det är en kostnadseffektiv strategi över tid.

Varför heter det recruitment marketing?

Recruitment marketing är en kombination av strategier för rekrytering och marknadsföring. Och precis som det låter innebär det att ert rekryteringsteam kommer ha ett nära samarbete och kompetensutbyte med marknadsavdelningen. Genom att utvärdera vad era drömkandidater vill och behöver kan ni skräddarsy er kommunikation och möta kandidaterna i de kanalerna de befinner sig. Att samtidigt visa transparens och vara ärliga om hur ni är som arbetsgivare bygger starkt förtroende.

Hur går recruitment marketing till i praktiken?

Recruitment marketing är en helhetslösning för att attrahera fler och mer relevanta kandidater. Det grundar sig i att skaffa sig en djupare förståelse för de kandidater du vill nå, så att du kan ta fram kommunikation som verkligen skapar värde för mottagaren.

Genom att skapa intresse och se till att ha en väl genomtänkt strategi med närvaro i rätt kanaler bygger ni en starkt employer brand bland de personer ni verkligen vill nå fram till.

Recruitment marketing är ett långsiktigt arbete. Genom att fortsätta producera innehåll samtidigt som du analyserar vilken effekt du får kan du hela tiden vässa både erbjudande och räckvidd. Detta resulterar i fler ansökningar från rätt kandidater. Det visar också på en långsiktighet med goda resultat som kan mätas i både i fler och nöjdare medarbetare, men också minskade kostnader för rekryteringar.

Vad menas med recruitment marketing?

Med recruitment marketing menar man de strategier och den taktik som ett företag använder för att attrahera, engagera och värma talanger innan de söker ett jobb. Enkelt uttryckt är recruitment marketing resultatstyrda metoder för att kommunicera värdet av att arbeta för en specifik arbetsgivare med målet att attrahera talanger.

Vad är syftet med recruitment marketing?

Syftet med recruitment marketing är att få in fler kvalitativa kandidater och skapa en bättre kandidatresa, att stärka varumärket och öka värdet på HR-avdelningen, att bygga konkurrenskraftighet på kandidatmarknaden, att medarbetare stannar längre och blir ambassadörer och att skapa synergier i hela organisationen. Dessutom leder det till minskade kostnader för rekrytering.

Vad är skillnaden mellan employer branding och recruitment marketing?

Skillnaden mellan recruitment marketing och employer branding är att man inom recruitment marketing jobbar med mätbara och resultatstyrda metoder för att driva synlighet, engagemang och konverteringar medan employer branding syftar till hur ett arbetsgivarvarumärke uppfattas.

Hur skapar man en strategi för marknadsföring kopplat till rekrytering?

Några viktiga delar i din recruitment marketing-strategi är ett nära samarbete och kompetensutbyte mellan HR och marknad, att utvärdera vad dina drömkandidater vill och behöver, att visa transparens och ärlighet om er som arbetsgivare, att vara verksam i de forum och kanaler där er candidate persona befinner sig och att anlita externa byråer om intresse eller kompetens inte redan finns i organisationen.

annika-bagge-04
jonathan-ragnartz-01
marknad-salj-IM

Prata med oss som kan recruitment marketing

Här kan du boka ett videomöte med vår specialist Annika Bagge. Förvänta dig ett möte med sprudlande energi och mycket värde! Annika har stor erfarenhet av recruitment marketing, så passa på att ställa alla dina frågor och ta reda på hur vi kan hjälpa er nå era mål.

  • 30 minuters gratis rådgivning via videolänk
  • Svar på frågor kring dina unika utmaningar
  • Förslag på nästa steg för din inbound marketing