Länsförsäkringar AB
Sätter trender för framtidens arbetsliv med recruitment marketing

Hur lockar man svårrekryterade kandidater som sällan byter jobb? Länsförsäkringar AB har svaret. Med relaterbara filmer för social, träffsäkra annonsbudskap och en galet framgångsrik performance marketing-kampanj tog de sitt employer brand till nya höjder tillsammans med Invise. Resultatet? En rejäl boost av antalet kvalitativa ansökningar, hejarop internt och fler besökare på karriärsidan.

 • Sänkt spridningskostnad (CPM) med 77% på LinkedIn
 • Sänkt spridningskostnad (CPM) med 73% på Meta
 • Ökat klickfrekvens (CTR) med 469% på LinkedIn
 • Ökat klickfrekvens (CTR) med 505% på Meta

Huvudbudskap

 • Klicka på videon för att spela

(Om Länsförsäkringar AB)

Med mer än tvåhundra års erfarenhet är Länsförsäkringar en boss i branschen. Länsförsäkringar AB är det gemensamma service- och utvecklingsbolaget som ägs av de 23 lokala länsförsäkringsbolagen som utöver försäkringar så hjälper de sina fyra miljoner kunder med pension, banktjänster och fastighetsförmedling.

Länsförsäkringar AB går i bräschen för flexibla, moderna arbetsvillkor och samlar idag 2800 högpresterande medarbetare under sitt tak. Som arbetsgivare kombinerar de sin historiska trygghet med nytänk vilket märks i de flexibla arbetsvillkoren som erbjuds i den mån det är möjligt.

“Invise är inlyssnande och extremt fokuserade på vår kärna och vision. Kombinationen av löpande avstämningar och öppen dialog gjorde att jag kände mig trygg genom hela processen”

Isabell Molander, Employer Branding Manager, Länsförsäkringar.

(Utmaning)

Maxa awareness hos svårflörtade yrkesgrupper

Det är ingen nyhet att branschens skarpaste individer inom IT/tech och auktorisation är eftertraktade. Alla vill ha dem! Men det finns alltid en unik infallsvinkel. Länsförsäkringar AB:s Employer Branding Manager Isabell Molander var väl medveten om målgruppernas naturliga lojalitet och ville därför satsa både långt- och kortsiktigt. Länsförsäkringar ska vara top of mind när de är redo för en förändring.

Synliggöra employer brand internt och externt

Hur bygger man ett tydligt employer brand hos sina nuvarande medarbetare och bland framtida kandidater? LFAB:s EVP (framtaget av Coreworkers) var träffsäkert och engagerande, men för att etablera den nya identiteten internt och externt krävdes en effektiv spridningsstrategi.

Profilera sig som framtidens arbetsgivare 

Länsförsäkringar AB har en lång och spännande historia men med en djärv målsättning: att vara en arbetsgivare för framtiden. Därför ville de skaka av sig sitt traditionella intryck och tydligt positionera sig som arbetsplats full av karriärutveckling där medarbetarna formar framtiden. Men hur gör man det på ett resultatorienterat och mätbart sätt?

lansforsakringar-ab-case-01

(Lösning)

Träffsäker performance marketing-kampanj 

För att maxa Länsförsäkringars ABs employer brand mot de utvalda målgrupperna – IT/tech, aktuarier, ekonomer, jurister och internkontroll – planerade och implementerade vi en omfattande performance marketing-kampanj på Meta och LinkedIn.

Med copy, bilder och filmer skapade för konvertering, baserat på Länsförsäkringar AB:s EVP och anpassade för den specifika målgruppen, kunde vi A/B-testa annonserna och få insikter om de mest effektiva kombinationerna. Resultatet? Tre gånger bättre resultat på annonsinvesteringen än branschens benchmark.

ad-example

(Exempel på annonsresultat)

Annons 1

 • Målgrupp: Auktarie
 • CTR: 3,5%
 • Benchmark: 0,55%

Annons 2

 • Målgrupp: Legal, Compliance & Internkontroll
 • CTR: 3,22%
 • Benchmark: 0,55%

Annons 3

 • Målgrupp: IT & Tech
 • CTR: 3,73%
 • Benchmark: 0,55%

(Lösningar)

Filmer som övertygar

Utifrån EVP:t skapade vi totalt 10 filmer. En av dem presenterar Länsförsäkringar AB:s helhetsbild som arbetsgivare, medan de resterande 9 är kortare och skräddarsydda för de utvalda målgrupper, varje med sitt unika budskap som också utgjorde kärnan i performance marketing-kampanjen.

I videon nedan kan ni se två exempel på dessa kortare filmer. Den första filmen är fokusområdet att Länsförsäkringar försäkrar din utveckling, medan den andra filmens fokusområde är att utveckla kundupplevelser i tiden för framtiden. 

Resultatorienterat specialistteam  

En performance marketing-kampanj kräver att copy, design och segmentering är i synk, och satsningen tog målen med råge. Med EVP:t som grund tog vi fram specifika budskap i kombination med ett fängslande bild- och filmspråk som slog an hos målgruppen. Samtidigt säkerställde vår performance marketing-specialist att budskapet endast nådde helt rätt personer. Och även om kampanjen lanserades precis vid sommarens början, var innehållet så intresseväckande att målgruppen engagerade sig, även under semestern.

Annonsexempel

 • Klicka på videon för att spela

(Exempel på aktiviteter)

 • Performance marketing-kampanjer (LinkedIn & Meta Ads)
 • Copywriting
 • Recruitment marketing-strategi
 • Konverteringsoptimerad copywriting och design
 • Manus baserat på employer brand 
 • Inspelning, klippning och redigering av film
 • Löpande uppföljning och optimering

(Resultat)

 • 53% fler exponeringar än målsättningen för hela halvårs-kampanjen på bara två månader
 • 279% fler sessioner på karriärssidan än målsättningen för hela sexmånaders-kampanjen på två månader

Perioden avser kampanjperiod Q2-Q4 2023 jämfört med benchmarksiffror för branschen under 2023

 • 7% fler påbörjade ansökningar (+55 stycken)
 • 35% fler besökare till karriärsidan (+4061 stycken)

Perioden avser augusti 2023 jämfört med augusti 2022.

Framgångsfaktorer

Bästa kompetensen för jobbet

Länsförsäkringar AB gick in i kampanjarbetet med ett EVP av tung kaliber. Det solida förarbetet rustade vårt specialistteam av designers, video producers, copywriters och performance marketing-specialister för att leverera en träffsäker kampanj, samtidigt som Länsförsäkringar AB gav vass feedback genom hela processen.

Skyhög ambitionsnivå

Länsförsäkringar AB krävde filmer som “gav gåshud”, och det tog vi på allvar. Under filmproduktionen hämtade vi nya insikter om budskap och målgrupper baserat på EVP:t och research, vilka vävdes in i strategin och de slutgiltiga filmerna. Ambitionsnivån var extremt hög och resultaten talar för sig själv.

Rätt budskap i rätt tid

För att en kampanj ska träffa rätt krävs tre faktorer: ett bildspråk som tilltalar, annonscopy som målgruppen dras till och en välarbetad målgruppssegmentering. Tack vare Länsförsäkringar ABs starka målgruppskännedom, vår research och innehållets målgruppsanpassning nåddes rätt personer med rätt budskap vid rätt tid.

Mätbara mål och snabba resultat

Genom att sätta kvantifierbara mål för performance marketing-kampanjen, baserade på benchmarks, och med löpande finjustering, slog Länsförsäkringar AB det halvårliga målet redan under första kvartalet. Löpande rapportering från oss försäkrade Länsförsäkringar AB om att deras kärnvärden togs emot på rätt sätt, och vi kunde göra mindre justeringar för att maximera deras investering.
fredrik-fernstrom-02

Vill du också göra mätbar framgång i ditt employer branding-arbete?

Ta hjälp av våra specialister inom recruitment marketing, growth marketing, performance, marketing automation, strategi, SEO, webb, copy och design för att maxa resultaten och nå dina rekryteringsmål.

Boka ett onlinemöte och få:

 • 30 minuters gratis rådgivning via videolänk
 • Svar på frågor kring dina utmaningar
 • Förslag på nästa steg för att nyttja specialistkompetens