Marketing Automation

Ett smartare sätt att marknadsföra och sälja

om-hubspot

Vad är marketing automation?

Du har säkert hört talats om det eller kommit i kontakt med personer i branschen som jobbar med det. Men vad är det egentligen? Marketing Automation är ett system som binder samman marknadsföring med försäljning.

Marketing Automation – mer än bara e-mail

En stor del av marketing automation är e-mail men bör ses mer som en multikanal för att nå specifika målgrupper. Utöver e-mail består Marketing Automation bland annat av sociala medier, landningssidor, leadscore, events, SMS. Kort sagt: allt som skapar ett flöde är Marketing Automation. Marknad och sälj samarbetar mot gemensamma mål

Marknad och sälj samarbetar mot gemensamma mål

Många organisationer upplever ett visst slitage i samarbetet mellan sälj och marknad. En av fördelarna med Marketing Automation och Inbound Marketing är att det byggs broar mellan avdelningarna. Sälj och marknad får ett nytt sätt att samarbeta och får en större förståelse för varandras insatser och mål. I och med att allt med Marketing Automation är mätbart blir målen mer konkretiserade (vilket gör dem roligare och enklare att följa). Marknad släpper inte bara leads vidare till sälj och fortsätter med sin dag – de blir involverade nästan hela vägen, sälj tar helt över när det är dags för köp. Förutom mätbarhet och gemensamma mål får även marknad en tydligare bild av vad som hjälper säljarna i processerna och sälj får en fantastisk insikt i vad som genererar leads och sälj i slutändan. Summa summarum: Avdelningarna ges en större förståelse för varandras specifika mål och får även gemensamma mål att arbeta mot – vilket i sin tur påverkar motivation och resultat!

Marketing Automation och ROI

Tack vare att allt går att tracka inom marketing automation kommer du att se hur era leads genereras och vad som tar dem genom säljprocessen fram till köp. Viktigt att tänka på är att MA och Inbound Marketing är en process och att det tar mellan 4-6 månader innan du ser ROI. Förutom ROI följer även några oväntade fördelar med Marketing Automation:

  • Stärkt varumärke i branschen
  • Fler följare i sociala medier
  • Större kontaktnät

Är det bara att luta sig tillbaka och vänta på att kunderna trillar in sedan? Marketing Automation kommer absolut att underlätta ert dagliga arbete samt planering av budgetar och insatser. Men i och med att marknaden ständigt utvecklas, och era kunder med den, måste er Marketing Automation kontinuerligt analyseras och optimeras. Ett arbete som gör att ni alltid kommer att ligga i framkant jämfört med era konkurrenter!

HubSpot och Marketing Automation

Vi är en HubSpot-partner och har valt att jobba med HubSpot som partner för oss och våra kunder när det kommer till Inbound Marketing och Marketing Automation. Läs mer om HubSpot.