Rev­Ops

hyr-en-copywriter-contentproduktion

Effektivisera kundresan och öka dina intäkter

Gå från silos till tvärfunktionella team

RevOps (Revenue Operations) handlar om att effektivisera kundresan och maximera intäkter. Mycket intäkt tappas på grund av bristfälliga överlämningar mellan team. Inom RevOps är det därför avgörande att flera olika kundnära funktioner samarbetar. Genom att involvera nyckelpersoner från försäljning, marknad, customer success och IT hjälper vi dig att kartlägga hela kundresan och förstå vad som krävs av din organisation för att ni ska få till ett fungerande RevOps-arbete. När vi har alla samlade perspektiv hittar vi gemensamma processer för hur ni bör samarbeta framåt och vilka roller som behövs för att lyckas med det nya arbetssättet.

Identifiera brister i kundresan – och åtgärda dem

För att optimera dina intäkter behöver du förstå vilka brister som finns i dina nuvarande kundresor. Var tappar du kunder? Vilka kunder tappar du? Vad finns det för mönster? Tillsammans med en av våra growth managers samlar du in relevant data som vi analyserar och går igenom tillsammans. Med hjälp av insikterna från detta arbete kan du påbörja strategin för hur du åtgärdar de mest kritiska bristerna och vilka processer du behöver för att agera proaktivt. Vi rekommenderar alltid att börja med en mindre del av en process för att testa en hypotes, utvärdera och sedan skala upp.

Effektivisera arbetssätt, processer och teknik

Hela poängen med RevOps är att förstå din unika affär och vad i kundresan som kan effektiviseras och förbättras. En genomlysning av tech-stack, arbetsprocesser, struktur och datahantering ger dig en tydlig prioritering och en konkret plan för vilka åtgärder som behöver göras för att din organisation ska få till ett fungerande RevOps-arbete. Detta möjliggör effektivare arbetssätt, smidigare processer, mer friktionsfria samarbeten och optimerad teknik.

Ett unikt 360-perspektiv på kundresan

När du samarbetar med oss får du inte bara en erfaren growth manager som är van vid förändringsledning och RevOps-arbete. Du får också tillgång till specialistkompetens inom marknad, sälj och teknik – från performance marketing, SEO, contentproduktion och UX-design med expertis inom kundens köpresa till webbutvecklare och lösningsarkitekter som kan bygga integrationer mot olika system och förenkla för dina medarbetare. Våra specialister inom tech och martech hjälper dig att analysera din tech-stack utifrån vilka möjligheter och begränsningar som finns.

Ett urval av våra kunder

Contentproduktion som gör skillnad

Se över kundresa, tech-stack och data – detta kan vi hjälpa dig med

Mappa upp kundresan

Genom att mappa upp hur hela kundresan ser ut, från marknadsföring och annonsering via försäljning till customer success, får vi en grundläggande förståelse för nuläget. Detta gör vi genom intervjuer och dialog med de olika teamen i din organisation. När vi har kartlagt kundresan kan vi djupdyka i detaljer och ta fram rekommendationer på områden du borde fokusera på för att effektivisera kundresan och optimera din lönsamhet.

Samarbete mellan team

En av de största orsakerna till förlorad intäkt är brister i överlämningar mellan team som borde ha nära samarbeten. Vi hjälper dig att ta ett steg tillbaka och se över processer och arbetssätt för att sedan ta fram actions på hur du kan effektivisera och skapa enhetliga arbetssätt med hjälp av automatisering, utbildning och tekniska verktyg.

Se över tech-stack

Att se över din tech-stack är en viktig del i att optimera dina intäkter. När vi gör denna analys brukar vi upptäcka var din organisation lägger onödig tid på administration och hur flytt av data mellan olika system påverkar effektiviteten. Det kan till exempel vara säljare som registrerar samma information på flera ställen eller att marknadsteamet har ett webinar i en kanal och sedan flyttar över leadsdatan till ett annat system där någon annan manuellt ska ta vid. Genom detta får du en bättre överblick över din data och hur ni hanterar den idag.

Analysera kunddata i HubSpot

Våra growth managers och HubSpot-specialister hjälper dig att analysera din kunddata i HubSpots olika plattformar. Där kan vi upptäcka mönster som ger oss insikter om hur lång tid det tar att gå från lead till kund, vilka kunder som tar extra lång tid och varför samt vilka som är de mest lönsamma kunderna och var de kommer ifrån – och mycket mer.

sofia-juvel-04
jacob-lagercrantz-01

Boka onlinemöte

Vill du öka dina intäkter och effektivisera kundresan?

Påbörja ditt RevOps-arbete genom att identifiera möjligheter och hinder tillsammans med en growth manager och en HubSpot-specialist. Vi hjälper dig få en bild av nuläget för att sedan hitta prioriterade förbättringsområden som lägger grunden till en effektiv RevOps-funktion.

Boka ett onlinemöte och få:

  • 30 minuters gratis rådgivning via videolänk
  • Svar på frågor kring RevOps
  • Förslag på nästa steg för dit RevOps-projekt