SalesOnly
Extern marknadsavdelning ­— ett resultatdrivet samarbete

Vad ska du göra om du har stora planer för tillväxt, men saknar marknadsavdelning? Säljrekryteringsbolaget SalesOnly fick en dedikerad marknadschef och fri tillgång till olika specialister inom digital growth för att driva marknadsarbetet mot affärsmålen och positionera sig som branschledare. Idag tar tusentals ambassadörer del av deras content, inkommande förfrågningar når rekordnivåer och de har ett varumärke alla känner igen.

Några siffror:

 • 40 000 besökare i kunskapsbanken (+46%)
 • 4 066 nya leads (+596%)
 • 11% ökad konverteringsgrad på hemsidan
 • 2 500 nya följare på LinkedIn (+24%)


(Om SalesOnly)

SalesOnly erbjuder expertis inom rekrytering och konsultuppdrag för bolag som har ett lång- eller kortsiktigt behov av professionella säljare och säljchefer. Som Nordens ledande partner inom forskningsbaserad säljrekrytering samlar de över 70 000 kandidater som de matchar med framåtlutade arbetsgivare. Det långsiktiga målet är att bli ett hundramiljonersbolag 2026.

start

(Utmaning)

Strategi och snabba resultat

För att bygga relation med kunderna, stärka varumärket och skapa en bra grund för tillväxt krävdes en långsiktig strategi. Samtidigt fanns ett behov av att agera snabbt och visa resultat löpande. Säljrekrytering är en bransch med hög konkurrens och att finnas top of mind hos kunderna är en förutsättning för framgång.

Glöd och varumärke

Dessutom är SalesOnly ett bolag som bygger på passion för säljyrket. Därför var deras ambition både att vara en thought leader i branschen och samtidigt bidra till att höja säljkårens status. De ville lyfta säljyrket till nya nivåer och bygga en långsiktig relation med professionella och kompetenta säljare som skulle kunna vara en framtida kandidat eller kund.

Stärkt förtroende

SalesOnly har ett branschunikt samarbete med forskningsinstitutet Mercuri international och utbildar alla sina rekryteringskonsulter, men det var det långt ifrån alla som visste. Att kommunicera den evidensbaserade metoden var också en viktig del i samarbetet.

Den rätta känslan

Den befintliga hemsidan och de grafiska identiteten SalesOnly använt sig av tidigare kändes inte rätt längre. De ville ha något som faktiskt återspeglade den interna bilden av vem framtidens säljare är – seriös, premium och proffsig.

jenny-berge-01

(Lösning)

Effektivt och flexibelt – utan onödiga möten

För att kunna vara så flexibla som möjligt satte vi ihop ett coreteam med en marknadschef och utvalda specialister som behövdes för att stötta SalesOnly på både kort och lång sikt. Med upplägget fick SalesOnly tillgång till alla nischade specialister på Invise vid behov, samtidigt som de hade ett nära samarbete med en mindre grupp som kunde vara mer insatta i verksamheten och de långsiktiga målen. Genom att marknadschefens direkta rapportering mot SalesOnlys vd har vi effektivt kunnat driva den digitala tillväxten framåt i rätt riktning och frigjort tid för vd:n som inte längre behövt vara lika operativ. Flexibiliteten har också gjort det möjligt att agera snabbt när något oväntat dykt upp, utan att tappa fokus på det långsiktiga.

Thought leaders och fler affärer

Genom att ta fram en inbound marketing-strategi för SalesOnly identifierade vi viktiga målgrupper, köpresor och behov så att vi kunde sätta upp effektiva processer för innehållsproduktion och hantering av inkommande leads i HubSpot. Vi gjorde också en uppdatering och ompaketering av allt befintligt content för att dra nytta av det stora arkiv i kunskapsbanken som SalesOnly redan hade, men som inte drev någon trafik längre. Genom att ta vara på SalesOnly-medarbetarnas kompetens tog vi tillsammans fram träffsäkra texter och videor som gjorde SalesOnly till thought leaders för relevanta målgrupper och kraftigt ökade inflödet av kvalitativa leads.

Ett community för professionella säljare

Alla som kommer i kontakt med SalesOnly märker snabbt att deras största styrka är medarbetarna. Det ligger en stolthet i företagskulturen som ringar in precis den professionella säljaren som SalesOnly vill ha i sitt nätverk. Att lyfta medarbetarna både visuellt och i storytelling kändes självklart. Genom att visa upp ännu mer av vilka SalesOnly är och vad de står för lyckades vi bygga ett community på sociala medier där personer som identifierade sig med samma värden blev ambassadörer och en del av SalesOnlys växande nätverk.

Hemsida i rätt kostym

För att få en sömlös övergång mellan leadsgenerering, automatiserade processer och kontaktformulär byggde vi en ny hemsida i HubSpots CMS-plattform eftersom det redan fanns mycket data i HubSpot Marketing Hub. För att spegla målgruppen valde vi även här att använda medarbetarna och visa upp SalesOnlys kultur som präglas av professionalism, mänsklighet, engagemang och en unik spetskompetens, vilket gör dem till en enastående partner för bolag som letar efter framtidens säljare. Designen är sober och färgpaletten kombinerar auktoritet, lojalitet och exklusivitet med optimism och framgång. Texterna fokuserar på kandidatnätverket och den forskningsbaserade metoden – och navigeringen är enkel och tydlig för att leda besökaren mot en första kontakt!

(Exempel på aktiviteter)

 • Övergripande growth marketing-strategi
 • Projektledning av marknadsteamet
 • Contentstrategi och contentproduktion
 • Content review och konverteringsoptimering
 • Sökmotoroptimerade texter
 • Design
salesonly-mobile

(Resultat)

 • 40 000 besökare i kunskapsbanken (+46%)
 • 625 nedladdningar av gated content (+68%)
 • 4 066 nya leads (+596%)
 • 11% ökad konverteringsgrad på hemsidan
 • 2 500 nya följare på LinkedIn (+24%)
 • Ökad varumärkeskännedom (enligt en undersökning av Kantar Sifo)

*Perioden avser en tvåårsperiod 2020-2022

Framgångsfaktorer

Transparent dialog

En nära och ärlig dialog mellan marknadschefen Ellen och vd:n Jenny var avgörande för ett lyckat samarbete. Att både kunna utmana, ifrågasätta och ge löpande feedback stärkte relationen och banade väg för ännu bättre resultat.

Proaktivitet

Att ha tillgång till marknadens främsta specialister inom digital tillväxt öppnar upp för ett 360-perspektiv på hela marknads- och säljprocessen. SalesOnly hade hela tiden en vilja att bli ännu bättre vilket skapade ett klimat där det ständigt fanns utrymme för idéer och konkreta förslag på hur vi kunde höja nivån.

Mod

Samarbetet präglades av ett ömsesidigt förtroende och en vilja att testa gränser, vilket gav en kreativ frihet i alla projekt och bidrog till innovativa lösningar där vi kunde dra nytta av den fulla potentialen i det externa marknadsteamet.

Tillgänglighet

Att SalesOnly hade direkt tillgång till utvalda specialister i marknadsteamet gjorde att vi kunde agera snabbt och vara effektiva. Det externa marknadsteamet hade i sin tur fri tillgång till SalesOnlys engagerade medarbetare som generöst delade med sig av kunskap och relevanta insikter.

prata-med-oss-inbound
001

Boka onlinemöte

Vill du också bygga en extern marknadsavdelning?

Ta hjälp av våra specialister inom webb, strategi, design, content, annonsering, growth marketing och marketing automation för att maxa resultaten och nå dina företagsmål.

Boka ett onlinemöte och få:

 • 30 minuters gratis rådgivning via videolänk
 • Svar på frågor kring dina utmaningar
 • Förslag på nästa steg mot en egen extern marknadsavdelning