Alla företag har sin primära och sina sekundära målgrupper definierade. (Hoppas jag i alla fall!) Att jobba med inbound marketing är att ta sina målgrupper ett snäpp upp. Upp till buyer persona. Att bena ut sina buyer personas gör att du får en större förståelse för dina potentiella kunders pains and gains.

En buyer persona är en semi-påhittad version av din idealkund och baseras på verklig data samt kvalificerade gissningar vad gäller:

 • demografi
 • beteende
 • motivation
 • mål

För att bena ut mer exakt vad en buyer persona är kan man stolpa upp vad den inte är:

 • Målmarknad
 • En jobbtitel
 • Användare av specifika verktyg eller teknologier
 • En verklig person

Alltså, det här är vad en buyer persona är (repetition är kunskapens moder):

 • Gemensamma beteendemönster
 • Gemensamma/generella utmaningar (professionella såväl som privata)
 • Gemensamma/generella mål (professionella såväl som privata)
 • Gemensam/generell demografi

Frågor – buyer persona

Första gången du tar fram en buyer persona är det bra att försöka svara på så många frågor som möjligt. Vissa kan kännas fåniga men när du väl har gjort din första persona är det mycket enklare att ta fram resterande. Varje liten fråga, hur obetydlig den än må verka, kan i slutändan vara den sista pusselbiten för att verkligen nå ut med rätt information vid rätt tillfälle.

HubSpot har 100 bra frågor att ställa (eller 20 frågor om 100 känns övermäktigt). Du behöver inte ha svar på alla frågor med en gång, börja med det ni redan vet och jobba fram svaren allt eftersom. För att få svar på frågorna bör du intervjua era säljare och några befintliga kunder. Se till att följa med på några säljsamtal och var uppmärksam på frågorna de potentiella kunderna har samt vad deras utmaningar och mål är.

När ni grottat ner i era buyer personas kan ni enklare och effektivare veta var de befinner sig på webben (och när) samt ta fram rätt content! Och det är just med intressant och nischat content som ni attraherar, värmer och konverterar leads till kunder. Så se era buyer personas som den viktiga strategin som stöttar allt ni tar fram; själva kartan för ert content-arbete.

Namge era buyer personas!

För att era buyer personas ska komma er nära och bli mer verkliga är det bra att ge dem namn; HR-Hanna, Ekonomi-Ella, Teknik-Tim och Sälj-Sally. Ta även fram bilder på dem så att ni verkligen har dem visualiserade när ni jobbar mot och med dem. Tro mig, det gör processen och allt framtida arbete mycket enklare och roligare!

Vi har bytt namn på våra personas under tidens gång. Vi började med unisexnamn men har nu gått över till Star Wars-karaktärer. Varför? Varför inte! Så vem blir du hos oss? Är du en VD-Yoda, Marknads-Leia, Anställd-Chewbacca eller Sälj-Darth Vader?

Se! Mycket roligare och enklare att jobba mot än att ha en klump som vi kallar ”de som jobbar med marknad” 🙂

Till sist – era buyer personas blir aldrig helt färdiga. Precis som er bransch och marknad utvecklas även era buyer personas kontinuerligt. Så stay on top!

Källa:
HubSpot