Buyer persona

  • Marknad, Business
  • För nybörjare
  • PDF

Om mallen

Att identifiera dina buyer personas är det första steget till att bli mer relevant i dina budskap och din marknadsföring.

Din buyer persona är ett strategiskt dokument som hjälper dig att skapa värdefullt content som din målgrupp intresserar sig för.

Mallen hjälper dig att

  • Kartlägga din buyer persona
  • Formulera din målgrupps största utmaningar
  • Skapa relevanta frågeställningar för din målgrupp
  • Identifiera målgruppens frågor i varje steg av köpresan
  • Ta reda på vilken typ av content du behöver skapa


Lycka till med din buyer persona!

Att identifiera dina buyer personas är det första steget till att bli mer relevant i dina budskap och din marknadsföring.

Ladda ner mallen