Men vad är Inbound Marketing?

Inbound Marketing är ett annorlunda synsätt på marknadsföring – att gå emot traditionella sätt att störa till sig uppmärksamhet och istället förtjäna mottagarens intresse.

Inbound Marketing handlar om att lyssna och förstå kunden och mötas på dennes villkor. Framför allt handlar Inbound Marketing om att erbjuda ett värde i det man kommunicerar. Det ger långsiktigt lönsam marknadsföring, bättre kundrelationer och högre försäljning.

Dagens försäljning och marknadsföring har förändrats

Med den tekniska utveckling som varit har kunden och köpprocessen förändrats. Den uppkopplade kunden har större makt och är inte längre mottaglig för samma budskap som tidigare. Bolag som jobbar med annonsering har i sin vilja att överleva ökat sitt antal annonsmöjligheter för att fler ska vara med och synas, men när vi exponeras för en stor mängd annonser och budskap blir konsekvensen istället att vi lär oss att stänga av. Människan är snabb att anpassa sig.

Samma sak har skett inom försäljning. Säljare kämpar för att nå fram till nya kunder och även här är det en rörelse där de ökade ansträngningarna får motsatt effekt. Ju mer aggresiv försäljning desto mer skjuter man kunden ifrån sig.

Marknadsföring i dess traditionella bemärkelse har blivit onödigt kostsamt och ger låga resultat. Kunden har blivit immun mot försäljning och reklam – Inbound Marketing är lösningen.

Inbound vs Outbound – att förtjäna uppmärksamhet

För att lyckas handlar det om att vända upp och ned på tillvägagångssättet. Inbound Marketing innebär att ni måste förtjäna kundens intresse och att byta ut reklam mot att erbjuda värde i det ni kommunicerar.

Sociala medier, bloggar, guider, video, podcasts och webbinarier är viktiga delar i Inbound Marketing och tjänar samma syfte: att nå kunden på ett sätt som väcker intresse. Med en smart strategi och rätt utförande märker ni snart att potentiella kunder söker sig till er. Och inte nog med det, de talar om er när inte ni är där!

Inbound Marketing handlar om att kunden kvalificerar leverantören istället för att säljaren kvalificerar kunden. Det skapar varumärken som människor tycker om och framför allt, som bygger försäljning på ett helt nytt sätt!

Inbound Marketing ger ökad försäljning

Bakom varje köp ligger en mognadsprocess. Ju större köp desto längre brukar processen vara. Inbound Marketing tar hänsyn till detta och gör den inledande delen av beslutet lättare. På så sätt spar ni tid och kan använda era resurser där ni får mest tillbaka – i möten med kunder i rätt målgrupp och som är intresserade av det ni erbjuder.

När passar Inbound Marketing?

En viktig del i Inbound Marketing är att värma leads till kunder. Detta görs med ett Marketing Automation-verktyg, vi använder oss av HubSpot, som håller koll på varje lead och anpassar kommunikationen efter den potentiella kundens behov och intresse. Alltså är Inbound Marketing som bäst när det handlar om en längre köp- och säljprocess där det finns både research och möten involverade i beslutet. Kanske i stil med vad du gör just nu, läser på om just det vi vill dela med oss av!