Marknad, Sälj, Business

Vad är buyer persona?


Alla företag, verksamheter eller organisationer jobbar mot målgrupper. Och dessa målgrupper är det viktigt att ha bra koll på, för att kunna kommunicera med rätt personer. Inom inbound marketing lyfter vi dock målgrupper en nivå till – upp till buyer persona. Genom att definiera buyer personas får du en större förståelse för dina potentiella kunders utmaningar, problem och behov. Men också vad de tycker om, motiveras och drivs av.

Vad är en buyer persona?

En buyer persona är en semi-påhittad version av din idealkund och baseras på verklig data samt kvalificerade gissningar kring dina befintliga kunder. Denne plockas fram i syftet att lära känna sina kunder på djupet och förstå hur de fungerar i olika situationer. Allt för att kunna producera content som talar direkt till din buyer persona.

De består av insikter som till exempel:

  • Demografi – ålder, kön, stad, etc
  • Beteende – till exempel vilka sociala kanaler de använder och när de använder Google
  • Motivation – vad är det viktigast att uppnå för hen i arbetslivet?
  • Mål – vad är det slutgiltiga resultatet av hens dagliga arbetsuppgifter?

För att vara tydlig är det bra att även ge exempel på vad en buyer persona inte är:

  • En målmarknad – det är för brett
  • En jobbtitel – idag finns det många olika som betyder samma sak
  • En användare av specifika verktyg eller teknologier
  • Baserad på en verklig person

Varför buyer persona?

En (eller flera) detaljerade buyer personas bidrar med enorma insikter till din verksamhet när det handlar om att rikta er marknadsföring rätt. De kommer hjälpa dig att fokusera på rätt saker, synkronisera ert arbete, utveckla nya produkter och tjänster och uppnå dina långsiktiga digitala affärsmål. Buyer personan kommer på sikt att hjälpa dig attrahera de mest värdefulla besökarna, konvertera dem till leads och få in nya kunder.

Frågor om din buyer persona

Första gången du tar fram en buyer persona är det bra att försöka svara på så många frågor som möjligt. Vissa kan kännas fåniga och andra helt omöjliga – men när du väl har gjort din första buyer persona är det mycket enklare att ta fram resterande. Varje fråga, hur obetydlig eller klurig den än må verka, kan i slutändan vara den sista pusselbiten för att verkligen nå ut med rätt information vid rätt tillfälle – till rätt personer!

Ladda ned och kom igång: Buyer persona-mall

Som exempel har HubSpot samlat ihop 100 bra frågor för att ta fram en buyer persona. Eller testa deras 20 frågor om 100 känns mycket. Du behöver såklart inte hugga tag i allihop med en gång, börja med det du redan vet och har data kring – och jobba fram svaren lite i taget.

För att få svar på frågorna som lägger grunden för din buyer persona är det smart att prata med säljare och customer success managers och kundservicemedarbetare. Följa med på några säljmöten och lyssna in supporten. Var uppmärksam på frågorna era potentiella kunder har, samt vad deras gemensamma utmaningar och mål är i kundmöten. Och ta med insikter från era befintliga kunder – här finns mycket värdefullt att hämta!

En karta för content-arbetet

När du grottat ner dig ordentligt i dina buyer personas och tagit fram gemensamma beskrivningar kring deras utmaningar och mål kan du effektivt skapa material de tilltalas av. Det är med relevant och nischat content som du attraherar, värmer och konverterar dina leads till kunder. Dina buyer personas blir helt enkelt nyckeln i den viktiga strategin som stöttar allt du tar fram. De blir kartan för er contentproduktion.

Tips: namnge era buyer personas

För att dina buyer personas ska komma dig nära och bli mer verkliga är det bra att ge dem namn; HR-Hanna, Ekonomi-Ella, Teknik-Tim eller Sälj-Sally. Genom att ge buyer personan namn blir det lättare att prata om och visualisera hen framför er – och dessutom mycket roligare att rikta sig till än målgruppen du kallar ”de som jobbar med marknadsföring”.

Till sist – dina buyer personas blir aldrig helt färdiga. Precis som branschen och marknaden utvecklas, så gör även era buyer personas det kontinuerligt. Se därför till att uppdatera dina buyer personas en eller två gånger per år!

Publicerad

Vad tyckte du om inlägget?

Läs mer