Marknad, Business

Inbound marketing kräver kompetens från flera specialister


Dags att reda ut en vanlig missuppfattning hos företag vi träffar: att bara en eller några få personer kan ta hand om företagets hela inbound marketing. Men tro mig när jag säger att om EN enda person ska göra jobbet som ingår i inbound marketing så blir det en svettig arbetsbeskrivning!

Vår mest nedladdade guide  Vad är inbound marketing? Ladda ner

Inbound marketing är en modell som innefattar flera nischade kompetensområden. Hela modellen bygger på att dessa kompetenser ingår i en långsiktig helhetsplan för att skapa intresse, driva trafik, konvertera leads och till sist generera kunder.

För att få inbound marketing att fungera så gör man helt enkelt insatser som följer samma mönster som en kunds köpprocess. Inom försäljning illustreras köpprocessen ofta med en tratt där stegen uppifrån och ned kan delas upp i: medvetenhet, research, jämförelse och köp.

Det är en hel del kompetenser och områden som tillämpas för att få kunder att komma in i och igenom processen. Några av de vanligaste arbetsområdena som ingår i inbound marketing är:

Så – för att knyta an till inledningen: att behärska alla de här unika kompetenserna finns det nog ingen som kan. Åtminstone inte på en högre nivå. Trots detta är det ett vanligt misstag att man tror sig kunna administrera flera av dessa själv, och att man ger sig i kast med mer än vad man egentligen är bra på. Detta brukar resultera i att onödigt mycket jobb går åt inom varje område – samtidigt som resultatet inte kommer i närheten av hur det kunde ha blivit om man haft specialister ansvariga för varje del. För det är helt enkelt så att erfarenheten som kommer av att dedikerat ha jobbat med något av dessa områden en längre tid är ovärderlig. Ingen hinner bli bra på tillräckligt många saker samtidigt – den digitala världen är för snabb för att det ska vara möjligt.

Alltså är det viktigt för dig som ska investera i helhetskonceptet inbound marketing att förstå att detta är något som kräver en kombination av era egna kompetenser och hjälp från specialister. Först då kommer de resultat som ger lön för mödan – ROI med andra ord!

Farligt läge  Lära av konkurrenter eller bli den andra följer? Ladda ner guiden

Publicerad

Vad tyckte du om inlägget?

Läs mer