Marknad, Sälj

Hur mäter man ROI på sin marknadsföring?


Hur mäter man ROI på sin marknadsföring – tre mätpunkter

Vägen till resultat  Mäta ROI på inbound marketing Ladda ner guiden

1. Direkt ROI eller customer lifetime value?

Innan du börjar räkna på vad du spenderat på Google Ads, mail-kampanjer eller sociala medier-annonsering, är det viktigt att du först kommer fram till en modell för hur du vill mäta värdet per sälj, order eller kund. Vi på Invise rekommenderar att du jobbar med ett så kallat CLV – customer lifetime value. Det är ett mått på hur länge er snittkund stannar och hur mycket den snittkunden köper för under sin tid hos er. Kort och gott, hur mycket pengar kommer en kund i snitt att generera totalt sett, inte bara vid det första köpet.

Ett vanligt alternativ till CLV är att mäta direkt ROI, alltså om man går plus på det initiala köpet eller ej. Detta är ett vanligt och kvalitativt sätt att mäta ROI. Men är du en konsult eller säljer en tjänst i största allmänhet så bör du vidga dina vyer och börja mäta ditt CLV också!

2. Analys

Oavsett vilken modell du väljer för att mäta värdet per köp, kund eller sälj kommer du behöva ha en gedigen analys på plats för att avgöra om din marknadsföring generar värde eller bara är en kostnad. En kontinuerlig analyserar rekommenderas för att du ska kunna mäta dina resultat och följa upp vad du kan göra bättre framöver.

För att göra detta kan du använda dig av:

  • Google Analytics
  • Hubspot
  • Ett gott samarbete mellan sälj och marknad där resultat delas

Ladda ner guiden: Så för du samman marknad och sälj – på riktigt

3. Kostnader

Det räcker inte med att veta vad du tjänar per kund, sälj eller köp. För att kunna få fram effekten din marknadsföring ger, måste du ta med dina kostnader i ekvationen. Här är det viktigt att sätta upp olika mål för de kostnader du lägger ut. Vissa aktiviteter du gör kanske inte har som mål att generera i direkta sälj? Medan andra aktiviteter har som mål att generera i en specifik summa. Räkna ut vad ett lead kostar i snitt och lägg upp en plan för utgifter och inkomster.

När det kommer till ROI på marknadsföring gäller det att se så att din marknadsföring ger dig avkastning och inte bara kostar pengar. Men – hur mäter man ROI på sin marknadsföring? Detta inlägg innehåller tre mätpunkter du bör ha koll på.

Publicerad

Vad tyckte du om inlägget?

Läs mer