Business

Att “koppla ur” är fel fokus – frågan är hur du använder din frihet bäst?


För dig som är ny här rekommenderar vi dig att börja med att läsa dessa blogginlägg:
1. Fria arbetstider på Invise
2. Fri semester på Invise

Rätt nyligen lagstadgade Frankrike att man som anställd har rätt att “koppla ur” – och därmed stänga av mail, telefon etc när man vill. I grunden handlar det om att vi med uppkoppling, laptop och mobilen kan jobba nästan var och när som helst. Den självklara konsekvensen av detta är att gränsen mellan arbete och ledig tid suddas ut – och i sin tur kan det leda till precis det vi vill undvika med frihet, ökad stress och överdriven känsla av förpliktelse.

Jag tror och hoppas att alla sunda arbetsgivare förstår värdet i medarbetare som blir långvariga och som presterar väl – samtidigt som de mår bra! Om man inte mår bra så kommer långsiktigheten och/eller prestationen att bli lidande. Det kan ske i form av sjukskrivning, uppsägning eller rent av bakslag där både välbefinnandet och arbetet slår i botten.

Gamla ideal kombinerat med nya arbetssätt

Det är lätt att som ledare och chef tänka att resultaten är det viktigaste vi har i en verksamhet. Och i mångt och mycket är det såklart sant. Därför vill vi uppmuntra individen som ofta är tillgänglig, som levererar i tid och otid, och som helt enkelt är en pålitlig källa till att få saker gjorda. Alltså finns det inbyggt i många organisationer att detta är ett ideal att uppnå och bibehålla.

Vi måste bara vara observanta på att resultat är nära kopplat till duktiga medarbetare som stannar i företaget och presterar väl på ett hållbart sätt! Nyanställda kanske tänker att de ska vara på jobbet innan chefen kommer och stanna till att hen går hem. Andra kanske ser till att man mailar vid “obekväma” tider och lägger med någon extra i mottagarlistan för att visa “att här jobbas det allt kväll”. Det är här vi som ledare och chefer måste vara observanta! För här kan det bli en krock mellan vad vi spontant tror är bra egenskaper – och vad som egentligen är viktigt att fokusera på för att skapa och bibehålla värdefulla medarbetare, så att goda resultat kan uppstå och bibehållas.

What you focus on, you get!

För mig är det såklart ett första steg att säga att “det är okej att som medarbetare koppla bort när man vill” som den nya franska lagen gör gällande. (Dock är jag för övrigt lite emot att lagar ska lösa denna typ av situation – då har man hamnat fel från första början.) Grundfelet är negativt fokus – att vilja ”ifrån något”. Skifta det istället till vad du vill mot, så blir innebörden helt förändrad! Hur kan du uppskatta och ta tillvara på den frihet som ges för att skapa en livsstil som får dig glad, motiverad och energifylld?

Att koppla bort är inte den fokuspunkt som skapar energi och handling. Frågorna som du som chef och ledare bör ställa till dina medarbetare för att maxa deras välmående (och därmed era resultat) är istället är alltså av typen:

  • Vad gör du när du inte jobbar och lever fullt ut i det du gör just då?
  • Hur får du in fysisk aktivitet i din vardag på ett sätt som du tycker är kul?
  • Vad gör du när du kopplar av och laddar på batterierna?
  • Vad gör du för att få distans till och perspektiv på vardagen, arbetet eller något annat?
  • Vad gör du som gör dig glad och tacksam?

Komplettera sedan detta med frågor som:

  • Hur kan frihet i ditt arbete bidra till allt detta?
  • Hur vill du att ditt liv ska se ut när det balanserar på bästa sätt mellan jobb och privatliv?

Jag tror nämligen att en del av botemedlet mot paradoxerna som kan uppstå med frihet och flexibilitet är att fokusera på styrkorna med frihet, och situationer som är automatiskt “frånkopplade från jobb”. Vi vill alla leva ut så mycket som möjligt och uppskatta varje moment av livet så mycket vi kan. Det gör vi genom att förstå, sätta ord på och visualisera balansgången mellan frihet och arbete.

Frågorna ovan kan sedan även kompletteras med samtal om:

  • Värdet i att ha stärkande rutiner (morgonrutiner, träningsrutiner, etc)
  • När det passar bra att jobba utan att vara på jobbet – hitta tillfällen, situationer och luckor som är bra att utnyttja för detta och sätt ord på dessa. Här kan man också prata om det omvända, när får jobb inte smyga sig in i bilden.

Förklara också vad du som arbetsgivare värdesätter som “bra” arbete. (För enligt min mening är det sällan att svara på mail sent om kvällarna som är riktigt värdefullt arbete.) Genom att göra det så flyttas fokus till att få ut det bästa av friheten och arbetet. Jag har aldrig trott på negativt formulerade mål (t.ex. “jag ska börja träna för jag vill inte känna mig tjock”). Därför tror jag inte heller på att prata om att “stänga av”. Fokus bör istället ligga på vad vill jag få ut som är ännu mer/bättre/roligare genom friheten! Då blir det till något positivt rakt igenom.

Ändrat ansvar

Med anledning av de nya förutsättningarna har dagens arbetsgivare helt enkelt ett nytt typ av ansvar: att hjälpa sina medarbetare att hitta balansen mellan jobb och privatliv. Drivkraften och motivationen till detta är att varje medarbetare ska må så bra som möjligt. Det lägger nämligen grunden för en långsiktigt bra prestation, vilket i sin tur bidrar till företagets bästa! Win-win!

Vår mest nedladdade guide  Vad är inbound marketing? Ladda ner

Som många av er vet är vi på Invise stora ambassadörer av frihet i arbetsrollen. Och eftersom vi gillar frihet så mycket är det viktigt för oss att följa hur det fungerar, och även vad omvärlden och forskningen säger kring det. För det finns, som med allt här i världen, både för- och nackdelar med stor frihet. I det här inlägget berättar jag varför jag tror att ”koppla ur” är fel fokus – frågan är istället hur frihet används på bästa sätt för att skapa den livsstil du vill ha!

Publicerad

Vad tyckte du om inlägget?

Läs mer