Marknad, Business

Vad är en konvertering? Är det bara köp som räknas nu för tiden?


Majoriteten av alla sajter i världen har som mål att konvertera sina besökare. Och eftersom de flesta hemsidor inte är webbshoppar, har vi ett svar på frågan ovanför – nej, det är inte bara köp som räknas. En konvertering kan alltså vara en rad olika saker, men de har en sak gemensamt en konvertering är alltid ett steg mot ett definierat mål. Man skulle kunna säga att en konvertering är när en besökare gör det företaget vill att hen ska göra. 

Vår mest nedladdade guide  Vad är inbound marketing? Ladda ner

För att göra det hela lite mer greppbart hittar du längre ner ett flertal exempel på klassiska konverteringspunkter. Men innan dess ska vi gå igenom skillnaden mellan KPI:er och konverteringar. För de kan vara lite förvirrande.

Är en KPI och en konvertering samma sak?

KPI står för Key Performance Indicator. Det är ett nyckeltal som generellt sett har en tydlig koppling till bolagets mål och resultat. Syftet med att ta fram KPI:er är för att kunna dela upp bolagets mål i mer greppbara nyckeltal, som delmål. Oftast tas de fram för att kunna hitta specifika förbättringspunkter.

Här är ett exempel:

Leif Erikssons båtbyggeri

Leif Eriksson skapar förträffligt snidade båtar och har som mål att bli 10% mer lönsam under det kommande året. Leif har inget problem med att se om han är lönsam eller inte, han ser ju slutresultatet ”på sista raden”. Men för att kunna påverka det hela på daglig basis har Leif tagit fram 2 stycken KPI:er han vill ha koll på. Den ena är antal spikar som går åt per båt, och den andra är antal meter tyg som går åt när han syr sina segel.

Med hjälp av dessa två KPI:er kan Leif alltså mäta lönsamheten mer sofistikerat än att bara titta på resultatrapporten. Efter varje levererad båt kan han se hur många spikar som användes och hur många meter tyg som gick åt. Han kan därefter titta på vilket arbetslag som snickrat ihop en båt och se om de tenderar att använda för mycket spik och tyg. På så sätt kan Leif hitta förbättringsområden på detaljnivå, vilket gör att han kan utbilda det arbetslag som är mer slösaktiga med spik och tyg. 

Skillnaden mellan KPI och konvertering

En KPI är ett nyckeltal som man mäter för att kunna följa någon form av prestation. Och vad är en konvertering? Svaret är – det du vill att en besökare ska göra på sajten.

Har du till exempel en webbshop är de två självklara konverteringarna:

1: Genomförda köp och

2: När någon signar upp sig på nyhetsbrevet.

Har du däremot en tjänstesida där det helt saknas produkter besökare kan köpa via sajten, då blir konverteringspunkterna lite annorlunda.

Eftersom köpet sker i ett senare skede, och med största sannolikhet kräver mänsklig interaktion, så klassar vi på Invise en konvertering som det första avgörande steget i kedjan från anonym besökare till kund. I vårt fall är den huvudsakliga konverteringspunkten därför nedladdningen av guider i vår kunskapsbank.

Detta blir väldigt naturligt eftersom vi så gärna vill sprida vår kunskap så att andra företag kan lära sig grunderna inom inbound marketing och förhoppningsvis ta hjälp av oss när de når sin tröskel, oavsett hur långt in i ”inbound-processen” de kommit.

Våra konverteringar är en av våra KPIer

Konverteringar kan som sagt vara KPIer och det är oftast ganska naturligt att de är det. Detta eftersom en konvertering generellt sett är en kritisk del i kedjan från besökare till kund, och syftet med KPIer är att lättare kunna följa företagets utveckling mot mål. De går hand i hand helt enkelt.

Vad är en konvertering exempel

Här är några klassiska exempel på konverteringspunkter:

  • Genomfört köp
  • Nedladdad guide eller whitepaper
  • Fyllt i kontaktformulär eller bett om en offert
  • Anmälan till seminarium eller föreläsning

Som du ser i exemplen ovanför innebär en konvertering oftast att besökaren aktivt valt att komma närmare ditt företag. Antingen genom att ha slutfört köp i en webbshop vilket är hårdast möjliga konvertering. Eller genom att ladda ner en guide för att läsa mer om vad ditt företag gör och hur ni kan hjälpa till.

”Vad borde jag mäta då?”

Om du är osäker på vad du bör ha för konverteringspunkter på er webbplats kan du läsa mitt tidigare blogginlägg: Vi jobbar med Inbound Marketing, men vad skall man mäta egentligen?!.

Det pratas mycket om att ett av huvudmålen med din hemsida är att konvertera dina besökare. Men vad är en konvertering –sett ur ett webb-perspektiv? Är det bara genomförda köp som räknas, eller kan det variera?

Publicerad

Vad tyckte du om inlägget?

Läs mer