Marknad, Business

Ökad tillväxt


Vi pratar mycket om tillväxt, både för vår egen del och våra kunder. En återkommande utmaning vi har sett hos många etablerade mellanstora svenska företag är tillväxten. Detta träffar självklart inte in på alla men det vi märkt är att fler och fler upplever att tillväxttempot avtar. Hur ändrar vi detta?

Vad är tillväxt?

Till att börja med så är det viktigt att definiera tillväxt eller än bättre vilken tillväxt är det man vill åt. De viktigaste tillväxtfaktorerna är generellt:

  • Ökad omsättning
  • Fler nya kunder
  • Större marknadsandel
  • Nya/större geografiska områden

Redan här tycker vissa att det saknas en faktor: att växa som företag i form av fler medarbetare. Ett stort företag ”har ju många anställda” och många vill växa och bli ännu ”större”.

Farligt läge  Lära av konkurrenter eller bli den andra följer? Ladda ner guiden

Vi ser inte ökad personalstyrka som en viktig tillväxtfaktor, det kan vara en konsekvens av framgång inom något eller flera av ovan nämnda tillväxtområden.

Tänk alltid på att hitta rätt tillväxtområden där företaget blir starkare av sin tillväxt utan att för den delen hamna i en situation med förhöjd risk. Att öka sin personalstyrka utan säkert veta om det kommer gynna verksamheten är riskfyllt.

Ett annat exempel på en riskfylld tillväxtstrategi är att sträva efter att bli ett mer erkänt varumärke. Det kräver en djup plånbok för att öka kännedomen om sitt företag med hjälp av marknadsföring. Att fler känner till er leder sällan till fler affärer. Men om ni istället får in fler nya kunder som verkligen gillar det ni gör så märker ni snart att kännedomen ökar som en konsekvens av detta. Word of Mouth och eWord of Mouth har och kommer alltid vara viktigt för företag och det är sällan dyrt, det är något man förtjänar.

Organisk tillväxt och inbound marketing

Alltså handlar tillväxt i första hand om att definiera vilken tillväxt som är viktig för er och varför. Att ekologin runt ert tillväxtmål är väl prövad och gagnar er i slutändan. Till exempel så mår inget företag bra av att försöka slå sig in på fler orter innan man har lyckats på hemmaplan. Ta franschise som exempel, det är vedertaget bland grundare av franschisekedjor att man i början öppnar en eller två egna enheter. När man fått dessa att fungera har man ett ”proof of concept” då är det möjligt att expandera in på fler områden.

Med inbound marketing så handlar det alltid om att lyfta fram strategier som hjälper er nå era tillväxtmål. Eftersom många av metoderna inom inbound marketing är skalbara och ger lånsiktiga resultat så leder det också till organisk tillväxt. Genom att ta fram koncept, prova och utveckla er strategi för att exempelvis få in fler nya kunder så bygger ni in ett mönster som skapar organisk tillväxt.

Vår mest nedladdade guide  Vad är inbound marketing? Ladda ner

När man kommit igång med sin inbound marketing kommer det generera fler intresserade kunder eller mer affärer från befintliga kunder. Det i sin tur kommer kanske göra att ni väljer att anställa fler, utöka ert verksamhetsområde eller till och med för vissa att fokusera endast på de mest intressanta affärerna för att öka vinstmarginalen. Oavsett om det gäller ekonomisk tillväxt eller organisk tillväxt så är det möjligt att uppnå när man väl hittat sitt recept för inbound marketing som motorn bakom företagets försäljning. Detta är också anledningen till att vi med inbound marketing föredrar att börjar med en välformulerad strategi, en actionplan.

Skalbarhet (& linjär relation)

En annan viktig tillväxtfaktor kan vara skalbarhet. Vissa företag har en väldigt linjär modell där intäkter och kostnader följer varandra. I det fallet är det viktigt att antingen ha en god marginal till sin fördel (annars kan det snabbt slå fel) eller att tillväxten är metodisk och med låg risk. Hög marginal är viktigt från start, de företag som försöker växa snabbt till en position där stora volymer tvingar ned produktionskostnader, leveranskostnader, lager etc löper alltså en enorm risk på vägen fram. Vår erfarenhet är att man alltid måste ha en fungerande modell i sitt nuläge, då kan framtiden bara bli bättre. Har ni inte det så spelar ni hela tiden på gränsen mellan tillväxt och fall.

Ekonomin

Till sist är det viktigt att vända rådande ekonomiska läge till sin fördel. Vi har sett företag som försöker ”rida ut stormen” genom att hålla fast och vänta. Det räcker inte! Att vi är i en lågkonjunktur är inte en ursäkt till att stå still eller sluta ha tillväxt i företaget. Faktum är att många av världens mest framgångsrika företag är startade under lågkonjunkturer. Väldigt enkelt beskrivet så handlar det om att dessa företag har hittat metoder för tillväxt även under en ekonomisk vinter, när detta vänder till högkonjunktur så har de här företagen haft kunskap, modeller och infrastruktur för att växa otroligt snabbt!

Så för att öka sin tillväxt gäller det att veta vart man vill och ta fram metoder som tar en dit. För er som förstår att webbens inflytande kommer spela en avgörande roll idag, om ett år och om 5 år när det gäller tillväxt så handlar det alltså om att sätta igång arbetet nu. Gör inte ni det så gör era konkurrenter det. Förhoppningsvis tror du som läser detta precis som jag att inbound marketing är vägen att gå för att lyckas med sin digitala strategi och därmed också säkerställa ökad tillväxt i framtiden!

Våra tankar om att öka tillväxttempot i ert företag oavsett marknadssituation, ekonomiska förutsättningar och konkurrens.

Publicerad

Vad tyckte du om inlägget?

Läs mer