Marknad, Sälj, Business

Inbound Marketing vs Content Marketing


Att jobba med marknadsföring för 30 år sedan, jämfört med nu, måste ha varit så …enkelt. Det var annonser i gammelmedia och/eller ute på stan. Det är så jag tänker att det var i alla fall, även om det kan ha varit en aningens mer komplicerat än en textannons i Arvika Nyheter eller en plansch på en busskur.

Idag finns den ”gamla” annonseringen självklart kvar. Men marknadsföringsområdet och termerna vi behöver hålla oss à jour inom ökar stadigt:

CPT, content marketing, CTR, MQL, buzz, bounce rate, stickiness, responsivitet, SQL, inbound marketing, leads, SEO, serp, ROI, unika besökare, backlinks, lead nurturing, sessions, sociala medier, long tail, blogg, title, sökordslista, Webmastertools, Analytics, social marketing, ranking, pagerank, display mm. osv. etc…

Det är mycket att hålla koll på och det är inte alltid lätt att hänga med.

Inbound marketing och content marketing

Idag tänkte jag förklara inbound marketing vs content marketing, Vi kan börja med att byta ”vs” till ”och”. För de två går hand i hand. De är inte två olika ord för samma begrepp, men är tätt kopplade. Alltså: inbound marketing och content marketing.

Skriv för kunden  Stora content-guiden för inbound marketing Ladda ner guiden

Det går inte att bedriva inbound marketing utan content då värdefullt innehåll är grundpelaren inom inbound marketing. Content marketing är en del av inbound marketing, en del av helheten, men inte tvärt om. Vi på Invise väljer att se inbound marketing som helheten och det är det vi har som arbetsmodell.

Många företag väljer idag att arbeta aktivt med content marketing vilket är fantastiskt! Då är man en bra bit på väg att ta steget vidare till inbound marketing. Ett steg som inte blir så stort eftersom den viktiga grunden, content, redan är lagd!

Det är med just content vi som inboundbyrå fångar era potentiella kunders uppmärksamhet och leder dem fram till kontakt och affär. Otvunget och på deras villkor.

Delarna inom inbound marketing

Inbound marketing innehåller alla begrepp jag nämnde i början av inlägget (och många fler). Vill du ha koll på facktermerna inom inbound kan du läsa vår ordlista här!

Publicerad

Vad tyckte du om inlägget?

Läs mer