Guider

Vad är recruitment marketing?

För att kunna rekrytera framgångsrikt på en konkurrensutsatt kandidatmarknad är det helt och hållet avgörande att implementera en strategi för recruitment marketing. Det strategiska arbetet syftar till att utforma ett långsiktigt upplägg som gör det enklare för dig att attrahera rätt kandidater och stärka ert varumärke som arbetsgivare. Det handlar inte om att attrahera brett – utan att rekrytera den kompetens som just er organisation har behov av med hjälp av välbeprövade marknadsföringsmetoder och -strategier. Målet är att behålla medarbetare, stärka er position som HR-avdelning, hitta synergier i organisationen och skapa en bättre kandidatresa.

Vad är Inbound Recruiting?

Syftet med Inbound Recruiting är att skapa en långsiktig relation med dina potentiella kandidater – för att förbättra och förenkla rekryteringsprocessen. Precis som du nyttjar din inbound marketing-strategi för att attrahera, underhålla och behålla kunder, använder du samma metod för att attrahera, rekrytera och behålla kandidater. Målet med Inbound Recruiting är att alltid ha intresserade och rätt kandidater i ditt system (HubSpot ex :)). Vilket kommer underlätta avsevärt när det är dags för en rekrytering. I den här guiden får du veta vad inbound recruiting är och hur processen ser ut.