Marknad, Business

Vart är HubSpot på väg?


Liten tillbakablick

Till att börja med så måste man förstå var HubSpot och hela konceptet inbound marketing kommer ifrån. För om vi hårdrar lite så är “inbound marketing” en filosofi och “HubSpot” ett system som gör filosofin möjlig i praktiken. Utan marketing automation som ett system för att ta hand om leads och agera brygga mellan marknadsavdelningen och säljarna så är det svårt att förverkliga sitt inbound arbete.

Nästa steg i detta med filosofi och system är en höna eller ägg fråga: hur gör du om du säljer ett system som ingen annan känner till? Jo du skapar medvetenhet på ett övergripande plan. Du pratar om filosofin, den är mer fängslande än “ännu ett till system”.

Så det som skett under rätt många år är att HubSpot och aktörer som vi på Invise har pratat om Inbound marketing som en filosofi, ett koncept eller en idé. Vi har skapat medvetenhet, engagemang och insikter just genom att få fler att förstå nyttan i att se på marknadsföring på detta sätt. Men nu börjar marknaden mogna. Med det kan vi bli mer sakliga!

Kalla samtal är ute Den nya försäljningsmodellen Ladda ner guiden

Att sälja ett system

Det som var tydligt av HubSpot senaste besök är just förflyttningen till att prata om systemet mycket mer! För HubSpot har blivit ett sjukt omfattande verktyg som kan lösa och skapa en otrolig massa fördelar. Det som håller på att ske är helt enkelt att ett verktyg som i grund och botten tar hand om leads genom marketing automation och binder samman sälj och marknad håller på att bli ett måste. Typ som CRM system eller ekonomiverktyg. Det går helt enkelt inte att bedriva ett seriöst bolag utan dessa verktyg. HubSpot förstår redan nu att det handlar om att inom några år kommer en så stor del av marknaden ha ett marketing automation verktyg att det är en självklarhet. Det intressanta nu är alltså att skapa mervärden genom att knyta samman fler funktioner i samma system. För att skapa ett starkare ekosystem.

Jaha det här låter kanske inte som rocket science – men vad innebär detta för dig och mig?

Rätt många saker faktiskt! Vi som är en byrå med denna inriktning kommer fortsätta lägga stor vikt vid att förstå HubSpots bredd och hjälpa våra kunder att dra nytta av helheten.
Och vad kan ni som kunder då dra för slutsatser. Här är några:

 • En plattform som HubSpot kommer inom några år vara en hygienfaktor, har du inte det så finns du snart inte längre
 • De riktigt stora effekterna är att använda plattformen på rätt sätt, det handlar om utbildningar, integrationer och så mycket mer
 • Att lära sig HubSpot tar tid. Att få in det i det vardagliga arbetet tar än mycket längre tid. Så rent krasst, ni som inte jobbar dagligen i ett marketing automation verktyg och har en plan för hur det ska integreras starkare i organisationen ligger kraftigt efter.
 • Rätt implementerat ger HubSpot två fundamentala delar:
  • Det enda vettiga sättet att kombinera systemstöd med marknadsföring och försäljning
  • En mängd processer och verktyg vars syfte är att antingen eller i kombination: effektivisera (systematisera) arbete och/eller omhänderta leads
 • Ni som tycker att det är dyrt att skaffa ett marketing automation system som HubSpot är helt ute i skogen. Ni är ljusår ifrån att förstå alla möjligheter som finns och lika många ljusår ifrån att se hur detta håller på att bli en helt avgörande del i all verksamhet. Att stå bredvid för länge kommer tvinga er att investera hårt, riktigt hårt för att komma ikapp de bolag som redan idag använder HubSpot på otaliga punkter i sin verksamhet.

Så det handlar faktiskt inte längre om man vill satsa på inbound marketing eller inte. Det tåget har redan gått. Idag handlar det om att investera i rätt system (som HubSpot-partner tycker vi såklart HubSpot). Applicera rätt strategi och arbete för att få in leads i systemet, helt enkelt för att korta ned tiden till ROI och därmed snabbare motivera en ökad användning av verktygets bredd för att nå ökade resultat likväl som en mängd effektiviseringspunkter. Sammantaget kommer företag som lyckas med detta ha en oerhörd konkurrensfördel.

Farligt läge Lära av konkurrenter eller bli den andra följer? Ladda ner guiden

Det här blogginlägget är en form av insikt och trendspaning baserat på några slutsatser jag drog när HubSpot hade tre representanter på besök hos oss nyligen. Jag tycker att de indikationer vi fick av dem och mina slutsatser rätt väl återspeglar hur marknaden håller på att mogna kring inbound. Genom att förstå vart en jätte som HubSpot är på väg så förstår vi också vart vi på marknaden bör röra oss för att följa med och hållas oss i framkant.

Publicerad

Vad tyckte du om inlägget?

Läs mer