Marknad

Vad är UX-writing?


Jaha – men hur svårt ska det vara att skriva för den som läser, tänker du? Rätt så klurigt faktiskt, säger jag. Dyk in så ska jag förklara varför.

Vad är UX-writing?

UX-writing, eller UX-copy, är texter som finns till för att underlätta för användaren i sin digitala interaktion. Det primära syftet med UX-texter är att leda besökaren rätt, och att göra hela upplevelsen bättre – oavsett vad användarens mål är. Texterna är korta, kärnfulla och tydliga – och det ska inte finnas något tvivel om varför den finns där.

Facebook-enkät UX-writing
Inte en tvekan om syftet här – Facebook går rakt på sak, och lyckas vara trevliga på köpet!

Var finns UX-copy någonstans?

Varje gång du använder internet eller en app så stöter du på UX-writing. Och i allra bästa fall märker du det inte ens! UX-copy finns nämligen överallt. Och då menar jag ÖVERALLT. Oavsett om det är ett i program, en app, eller sajt är dessa texter frekvent förekommande i hela användargränssnittet. Några exempel (av tusentals!):

 • Knappar
 • Formulär-texter
 • CTA:s
 • Länkar
 • Flöden
 • Navigation
 • Notiser
 • Funktions-guider
 • Steg-för-steg och instruktioner
 • Tool-tips
 • Programmeddelanden – felmeddelanden, bekräftelsemeddelanden, etc

Läs mer: De tre bästa skrivtipsen för webben – veta, tycka, göra!

UX-writing är tydligt, enkelt och användbart

UX-writing, till skillnad från mycket annan copywriting, och content marketing generellt, är ofta korta och konkreta texter som inte ger något utrymme för tvivel eller riskerar att misstolkas på något sätt. Syftet med texterna är ju i första hand att guida en person rätt, inte att utlösa en massa tankar eller funderingar. Med det inte sagt att UX-texter inte kan vara roliga eller underfundiga, såklart! OM det stämmer överens med ditt varumärke – och användaren du vänder dig till.

tumblr ux-writing
Tumblr känner sin målgrupp – och tar vara på möjligheten.

Som alltid är det viktigast att utgå från den som faktiskt använder din app eller surfar på din sajt. Vem skriver du för? Om humor eller känsloanspelningar kan tillföra något till upplevelsen är det såklart bara en fördel. Viktigast är dock att texterna hela tiden är användbara och begripliga. UX-copy som inte förmedlar något värdefullt eller hjälper besökaren vidare är helt enkelt överflödig (och kan i så fall uteslutas helt!)

Great microcopy makes sure that users never reach a dead end where they have to give up, because they have no good reason to continue or they don’t even know how. This ensures their next step within the product will always be clear to them: both what to do, and more importantly, why. (Källa.)

Hur tar en bra UX-text form?

Här är ett exempel från Google som beskriver utvecklingen mot en klockren UX-text. Hur kan man på bästa sätt kunna meddela att någon har råkat mata in fel lösenord? Så här löser Google det – steg för steg:

Utveckling av en bra UX-text
Enkelt, tydligt och användbart – målet för alla UX-texter!

UX-writing <3 design

Eftersom UX-writing är en viktig del i användargränssnittet, snarare än fristående text, bör det vara integrerat i designprocessen redan från start. Tillsammans med interaktionsdesign och grafisk design bildar det en helhetsupplevelse som hjälper användaren att nå sitt mål, samtidigt som det förmedlar både tonalitet och karaktär för varumärket.

Every single user touchpoint and every piece of visible copy (including all the microcopy) is an opportunity to demonstrate your brand’s unique tone of voice and actively engage with the user and how they’re feeling at that precise moment. (Källa.)

Därför är UX-writing klurigt

UX-texter ska uppfylla många krav samtidigt. De ska vara korta, koncisa, och tydliga, samtidigt som de ska förmedla väldigt mycket. Texterna ska hjälpa människor att förstå vad som händer, känna sig trygga med hela upplevelsen och att göra det de kom dit för att göra. Därför är ordval något av det absolut viktigaste när det kommer till själva skrivandet av UX-texter. Ordens innebörd och betydelse står alltid i fokus, och det kan i många fall vara en svår balansgång när det kommer till olika språk:

Ux-writing - Wetransfer exempel
På originalspråk ”Drop it like it’s hot” – på svenska platt fall…

Några UX-writing do’s & dont’s 

 • Använd aktiva verb
 • Säg alltid det viktigaste först.
 • Använd du-tilltal.
 • Undvik jargong, fackspråk och tekniska termer.
 • Undvik synonymer – upprepning är nyckeln!
 • Undvik långa texter och ta bort överflödiga ord.
 • Beskriv vad som faktiskt händer! Gör alltså inte såhär:
Facebook error UX-writing
Ett gammalt felmeddelande från Facebook – som inte säger någonting överhuvudtaget.

Att guida någon rätt, att uppmana till action eller att bara göra en registreringsprocess så friktionsfri som möjligt – UX-texter har en mängd olika funktioner, men ska aldrig ta uppmärksamheten från det du faktiskt kom för att göra. UX-writing är alltså mer än bara ord. Det är sammanhang och vägledning – och ett sätt att maximera hela användarupplevelsen av din app eller sajt.

Optimera ditt content SEO-guide för skribenter Ladda ner nu!

UX-writing, UX-copy, microcopy – kärt barn har många namn. Men vad är det egentligen? Låt oss bryta ner det. UX = user experience = användarupplevelse. Writing = skriva. Att skriva för användarens upplevelse, alltså. Inte för sig själv, inte för journalister och inte för clickbait. Utan för användaren.

Publicerad

Vad tyckte du om inlägget?

Läs mer