Business

Top secret – styrelsearbete


Till att börja med trodde jag att mycket i ett företag skulle hållas hemligt. De anställda skulle göra sin uppgift medan viktiga beslut, omsättning, lönsamhet och så vidare var något för styrelsen. Eller åtminstone för mig och mina övriga delägare för att beskriva det mera enkelt, vi hade ingen styrelse med externa medlemmar på den tiden.

Under den perioden hörde jag också ett exempel på ett företag (minns ej namnet tyvärr) som tog mig många år att acceptera. Det här företaget hade enligt berättelsen vunnit utmärkelser och omnämnts av många för sitt sätt att skapa trivsel, engagemang och framgång. En av sakerna som de gjorde hade med deras styrelsearbete att göra – de hade nämligen ett roterande system där en (eller möjligtvis ett fåtal) av medarbetarna fick vara med under styrelsemötena. I varje styrelsemöte fanns alltså någon med som inte ”var från styrelsen”.

Farligt läge  Lära av konkurrenter eller bli den andra följer? Ladda ner guiden

När jag hörde det tänkte jag direkt – tjena… alla ämnen som inte var ämnade att lämna styrelsen då, tog man det i någon annan form av möten? För mig var det helt enkelt otänkbart att man kunde prata om allt i styrelsen samtidigt som man hade någon utomstående med.

Idag har jag ändrat uppfattning totalt. Jag vill att det ska vara precis så, ju transparentare styre desto bättre upplever jag att resultaten blir. Vi har också märkt här på Invise – tvärt emot vad jag trodde tidigare – att det går både snabbare och blir bättre om vi involverar flera från organisationen i den övergripande utvecklingen av företaget.

Mina reflektioner i att ha ”icke styrelsemedlemmar” i styrelsemötena och fördelar med ett öppet och transparent sätt att styra

Jag inser en mängd fördelar i det upplägg där olika personer får delta i styrelsemötena, här är några av mina reflektioner (utan att ha analyserat det hela ingående):

  • Att ha med olika personer ger olika åsikter och synpunkter som förmodligen inte går att komma på utan deras deltagande
  • Det tvingar fram transparens vilket jag tror är bra, risken med hemlighetsmakeri är antingen att det ”läcker ut” eller att det märks att vissa saker hålls hemligt vilket skapar en otrevlig känsla
  • Som styrelse tvingas man om det hela tiden är nya deltagare att vara tydlig och enkel, båda två egenskaper som jag anser enormt värdefulla i företag. Att överanalysera och att komplicera saker för mycket leder sällan till något bra
  • Styrelsen måste förverkliga det som beslutas och slussa ut/genomföra ändringar eftersom organisationen förväntar sig detta
  • Att sitta med i styrelsemöten är nog både roligt och stimulerande för de flesta medarbetarna
  • Man minskar effekten av ”vi” och ”ni” genom att de som deltar temporärt i styrelsen blir en form av ambassadörer för de beslut som fattas
  • Sist men inte minst så förbereder det också fler för vad styrelsearbete innebär vilket kan vara värdefullt om man ska utöka/ändra eller tillsätta en ny styrelse i andra verksamheter

Undantaget som bekräftar regeln

För mig finns det ett viktigt undantag när bara styrelse och/eller ägare ska fatta beslut. Det är företagets övergripande mål – att lyssna för mycket på andra när det gäller den övergripande målsättningen kan göra att man har tankar och mål som går stick i stäv med varandra. Det kan skapa en splittring om det planteras olika idéer om vart företaget är på väg. Alltså är ägarna i första hand överens om vart företaget ska så tycker jag att man har allt att vinna på transparent och öppet styre där fler involveras i resan att nå dit!

Läs även:Allt att vinna med fria arbetstider

När jag satte igång min resa som egen företagare var jag rätt ung och hade obefintlig erfarenhet av styrelsearbete. För mig var chefskap och styrelsearbete något jag trodde mig kunna lista ut vad det var, men ack så fel jag hade.

Publicerad

Vad tyckte du om inlägget?

Läs mer