Business

The Show Must Go On – Corona or Not


Att Corona håller på att få fruktansvärda konsekvenser för hälsa och liv råder det inga tvivel om. Jag vill inte att du som läsare på något sätt tror att jag ringaktar detta, vi har alla människor i vår närhet som tillhör riskgrupper. Det är dock inte mitt område att spekulera i hur vi ska eller kan hindra eller begränsa smittan. Däremot tänkte jag skriva en del om hur våra tankar går kring det affärsmässiga, vad kan vi göra för att minska den ekonomiska skadan? För oss själva och för samhället!

Tidigt förstod jag att Corona skulle kunna få allvarliga följder. Innan smittan hade nått Italien och i den period när Kina tycktes ha kontroll (när börsen dessutom fortfarande fortsatte uppåt) så misstänkte jag att det låg i både regeringar och storföretags intresse att minska oron kring corona. Vi tog en del bakomliggande åtgärder redan då. Som alla vet blev det också mycket värre.

Vadå The Show Must Go On

Rent krasst, alla vi som inte tillhör riskgrupper, måste hålla huvudet kallt. Vi ska såklart börja med att göra det vi kan för att begränsa smittspridning, men sekundärt ska vi inte gå in i krisläge och handlingsförlamning. Tvärtom: vi måste tänka kreativt och konstruktivt! Vad kan vi göra för att driva verksamheten vidare. Hur kan vi hitta nya marknader, nya lösningar till befintliga kunder och hur kan vi slå om till ett arbete som åtminstone i en viss period kommer att ske till stor del på distans.

Vår uppgift som friska och arbetsföra är alltså att fortsätta framåt. Vi måste göra vad vi kan för att hålla ekonomin i rullning. Vi måste komma ihåg att om allt för många ställer in sig på att tvärbromsa så blir det just så. Då låser vi upp varandra och lägger sannolikt krokben för oss själva och samhället.

Stålbad, omställning eller utveckling?

Eftersom det är så svårt att veta hur länge den pandemi kommer att pågå är det också svårt att spekulera i konsekvenserna. Handlar detta om att hålla igen lite fram till sommaren sen återgår allt till det normala? Eller slungas vi in i en lågkonjunktur med våldsam fart? Återigen tror jag att svaret på det kommer sitta i hur företag runt om i världen agerar i symbios med vad för stöd som kommer av regeringarna i respektive land. Vi har redan sett att Riksbanken beviljats låna ut 500 miljarder kronor, det motsvarar 10% av vårt BNP! Så förhoppningsvis är detta en period då vi tvingas lära oss ett och annat och sannolikt ställa om delar av vår verksamhet. Vår ambition på Invise är att agera kraftigt, vi tar hellre i för mycket än för lite just nu. Det innebär att vi intensivt diskuterar vilka reglage som vi kommer att skruva upp till max och var vi kanske tvingas bromsa som bolag. Det vore orealistiskt att säga att vi vill stå som “segrare” när detta är över, det går inte. Vi kommer alla bli drabbade på ett eller annat sätt. Däremot ska Invise kunna se tillbaka på Corona krisen som något vi gick starkare ur!

Publicerad

Vad tyckte du om inlägget?

Läs mer