Marknad, Sälj, Business

Inbound marketing och annonsering – ett omaka par?


Många tror därför att annonsering är förbjudet eftersom det upplevs lira med den gamla skolans marknadsföring. Det är inte helt sant. Vi på Invise annonserar löpande varje månad, både via AdWords-kampanjer och i sociala medier och förespråkar detsamma för majoriteten av våra kunder. Människor är dock reklamtrötta och det är svårt att sticka igenom bruset idag – inget snack om saken. Varningslampan lyser i regel direkt när det framgår att ett budskap är köpt, men den stora skillnaden på att annonsera outbound och annonsera inbound handlar om vad du väljer att annonsera på och hur samt till vilka du gör det.

Kort sammanfattat finns det två viktiga punkter att ha i åtanke för att lyckas med din inbound-annonsering:

Känn era buyer personas väl och segmentera målgruppen därefter

En hygienfaktor för att lyckas med inbound marketing är att kunna era buyer personas i sömnen, vilket är nog så viktigt när det är dags att börja annonsera. Genom att veta vilka era potentiella köpare är, vad de gillar och vilka utmaningar de har kan du enkelt peka ut en exakt målgrupp för din annonsering och säkerställa att din budget endast spenderas på relevanta personer. De olika annonsverktygen (på t.ex. LinkedIn och Facebook) ger dig möjligheten att styra på detaljnivå och specificera allt från yrkestitel, ålder, företagsstorlek till geografisk inriktning och intressen. Med andra ord behöver du inte famla i mörkret. Desto bättre du känner era buyer personas – desto bättre annonsering kan du uppnå!

Lästips: Så tar du fram era buyer personas

Annonsera på värdefullt och utbildande material

Det kan av naturliga skäl kännas lockande att annonsera för att promota den senaste produkten eller tjänsten, men låt bli! Börja i rätt ände av köparens resa och satsa på att utbilda med informativt och värdefullt material istället. Jag citerar min kollega:

Hur ska någon vilja köpa något som löser ett problem som man inte vet existerar?”

Eftersom du vid det här laget känner era buyer personas väl blir det dessutom lätt att välja material som träffar rakt i hjärtat. Använd gärna nedladdningsbara guider/whitepapers framför blogginlägg då de har en tydlig konverteringspunkt som gör det enklare att mäta investeringen hela vägen – från spenderade kronor till antalet inkomna leads och på sikt genererade affärer.

Lästips: ROI på sociala medier – hur då?

Avslutningsvis vill jag lyfta vikten av att vara tydlig i annonsen att det är ett nedladdningsbart dokument som väntar (om så är fallet). På så sätt ökar sannolikheten att uppnå hög konverteringsgrad och besökaren behöver inte känna sig lurad på konfekten. Raka rör direkt gör istället besökaren förberedd på vad som väntar och du som annonsör minimerar risken för irrelevanta klick med personer som vänder i dörren. Det blir både uppskattat och kostnadseffektivt – en win-win för båda parter!

Lycka till!

Vår mest nedladdade guide  Vad är inbound marketing? Ladda ner

Inbound marketing handlar som bekant om att sluta störa sig till kundens uppmärksamhet och istället fokusera på att förmedla ett värde för att bygga långsiktiga och uppskattade relationer.

Publicerad

Vad tyckte du om inlägget?

Läs mer