Marknad, Business

Framgångsfaktorer för att få marknad och sälj att arbeta tillsammans


Stora visioner om hur sälj- och marknadsavdelningen ska arbeta i all ära, men verkligheten äter oftast upp de genomtänkta strategierna (inte sällan redan till frukost). Med Inbound marketing kan du däremot göra något åt saken på riktigt, något vi kallar Smarketing.

Marknad vill oftast vara med och skapa resultat för företaget, men har svårt att mäta sina aktiviteter i finansiella resultat. Sälj mäter resultat, men har svårt att koppla ihop sitt arbete med ett långsiktigt relationsbyggande arbete från marknadsavdelningen.

Kalla samtal är ute  Den nya försäljningsmodellen Ladda ner guiden

Sen kom inbound och vände uppe och ned på den saken. Med ett marketing automationsystem som Hubspot kan avdelningarna plötsligt ha gemensamma möten och gå igenom hur ett lead ska värderas för att veta om det är säljredo (Sales Qualified Lead, SQL). Nu kan man följa hur ett enskilt blogginlägg fungerar hela vägen från skrivbordet till att det genererar nya kunder.

Framgångsfaktorer för att lyckas få samarbetet mellan marknad och sälj att fungera:

  •      Hitta gemensamma mål
  •      Visa hur marknadsaktiviteterna leder till sälj
  •      Se till att sälj ger återkoppling till marknad om kvalitén på leads
  •      Kom överens om vilka era målkunder (buyer persona) är och fintrimma hela tiden

Här på Invise arbetar vi själva med det här arbetssättet och ser tydliga resultat. Vi ser hur det påverkar försäljningen, men också hur det motiverar alla när vi kan följa utfallet av allt arbete vi lagt ner. När marknad och sälj arbetar tillsammans får du inte bara bättre resultat, vägen dit blir också mer intressant.

Publicerad

Vad tyckte du om inlägget?

Läs mer