Att värma leads med Inbound Marketing

Ge utrymme för mognads­processen

Som vi nämnt tidigare är det viktigt att inte direkt börja ringa sina leads. Bakom de flesta beslut ligger en process, en period då den potentiella kunden gör sin research och mognar kring sitt beslut.

Sträva mot att vara det företag som hjälper kunden under denna mognadsprocess utan att verka allt för ivrig att sälja. Snarare se till att utbilda och erbjuda information som är on-point i kundens mognadsprocess. I och med konverteringen vet ni vad kunden har för behov och kan sätta upp kommunikation som passar kundens intresse och mognad.

Inbound Marketing mäter också hur mottagaren reagerar på kommunikationen och reglerar tempot därefter. På så sätt verkar ni aldrig påstridiga för den som inte vill och inte heller riskerar ni att bli försiktiga och därmed glömmas bort.

Inbound Marketing har den värdefulla kombinationen att vara personligt och systematiserat på en och samma gång. Dessutom sållar Inbound Marketing bort kunder som inte är relevanta så att ni kan lägga er tid på de kunder som verkligen är rätt för er!

varma

För att läsa mer om hur vi kan hjälpa er med inbound marketing klicka här.