Marknad

Vikten av att skaffa en responsiv webbplats ökar


Det blir mer och mer tydligt att responsiv webb är den givna vägen att gå när det kommer till utveckling av en ny webbplats. Mängder av undersökningar gör tydligt att det mobila surfet kommer gå om datorsurf, om det blir nästa år eller 2015 kvarstår att se.

Google har som bekant stor inverkan på vilken riktning webbutvecklingen tar. Ur deras perspektiv är det också enkelt att förstå varför responsiv webb är att föredra. Att hålla isär hur två hemsidor från samma företag rankar beroende på om det är en datorsida eller en mobilsida är ett komplicerat och svårbedömt arbete. Många gånger kommer inlänkar att peka till datorsidan och därmed hamnar mobilsidan i skymundan. Samtidigt är Google tydliga med att man skall fokusera på den mobila besökaren. Därför står det också tydligt i Googles direktiv att responsiv webb är att föredra ur ett SEO perspektiv. Men även som ägare av en hemsida är det givetvis så att responsiv webb underlättar enormt. Allt material på ett ställe och ett samlat fokus på att få samma hemsida att ge bästa möjliga upplevelse oavsett vad besökaren surfar med.

Förbättra er ranking  Grundläggande SEO Ladda ner guiden

En till ofta bortglömd men enorm viktig aspekt är att många har (oftast felaktiga) uppfattningen att mobil webbutveckling är mycket enklare. Så är nödvändigtvis inte fallet, med mobila webbplatser uppstår framför allt en komplicerad utmaning i att synkronisera webbplatsernas innehåll automatiskt samt att få länkar att peka rätt. Ett vanligt problem är att många av besökarna via mobil kommer in via en länk eller sökning direkt till en undersida som sedan kanske inte finns i den mobila siten. Denna besökare blir missvisad och hamnar fel i princip hur man än gör.

Responsiv webb är i våra ögon redan nu en inofficiell standard för ”den nya webbplatsen”. Vi kan inte med handen på hjärtat rekommendera någon att skaffa en ”traditionell” hemsida idag istället för en responsiv. Det kommer helt enkelt påverka SEO och framför allt även användarupplevelsen negativt. Snabbt kommer företag som gör denna miss förstå det och tvingas börja om igen.

Publicerad

Vad tyckte du om inlägget?

Läs mer