Marknad

Vad är semantisk SEO?


Till att börja med är det viktigt att förstå att semantik är läran om språklig betydelse, alltså handlar det inte om något tekniskt som man gör i koden på en hemsida, det handlar om innebörden i innehållet på en hemsida.

Google (och självklart även de andra sökmotorerna) strävar hela tiden efter att bli smartare och ge relevantare svar på de sökningar som görs. Den styrande faktorn har i princip alltid varit nyckelordet eller nyckelorden i varje sökning. Men med semantiskt sök blir det viktigare att förstå innebörden bakom nyckelorden. Exempelvis om du söker ordet: ”Golf” – menar du då sporten golf eller Volkswagens bilmodell golf? För varje sökning som görs kan det finnas otaliga exempel på vad besökaren vill veta.

Förbättra er ranking  Grundläggande SEO Ladda ner guiden

Semantiskt sök handlar i många hänseenden om artificiell intelligens, ett område som troligtvis kommer växa enormt de kommande åren. Teknik som har större förståelse för vad användaren vill. Ett steg kommer förmodligen vara att sökmotorn kan ställa motfrågor till sin användare för att underlätta sökningen. Till exempel i sökningen på ”golf” kanske sökmotorn ställer motfrågan ”menar du bilmodellen golf eller sporten golf?”.

Hur påverkar semantiskt sök SEO?

Med semantiskt sök blir helheten i innehållet viktigare. Det gäller att förstå vad användaren vill veta med sin sökning. Det räcker inte bara med att gå på populära nyckelord. Man måste förutse vad den besökare man vill åt kommer att söka efter och bemöta detta med högkvalitativt innehåll, svar och lösningar. Är bara innehållet värdefullt och bra för din besökare så är det Googles uppgift att förstå detta och presentera det för användaren när denne söker. Se till att positionera

Med den senaste Google Hummingbird uppdateringen blev steget mot mer semantiska sökningar tydligare. Här reder vi ut vad semantiskt sök innebär.

Publicerad

Vad tyckte du om inlägget?

Läs mer