Marknad, Sälj

Så gör ni för att bli det ledande varumärket i er bransch!


Farligt läge  Lära av konkurrenter eller bli den andra följer? Ladda ner guiden

Jag tror att med det upplägg jag föreslår här kan ni som företag hitta en väg som kanske inte ensamt gör er till marknadsledare, men som åtminstone kan vara kraftigt bidragande. Det handlar om att ni som företag ska bli synonymt med något mer än er själva.

För ett varumärke i sig har inget värde för en kund, det är bara ett namn och en logotyp. Det måste associeras till något som kunden förstår och tror på. För oss på Invise handlar det om inbound marketing. En av våra målsättningar är att vara det mest etablerade företaget i Sverige inom inbound marketing. Det ger oss många fördelar:

  • Vår målsättning är ställd i relation till något mer än oss själva, vi kan mäta vår framgång genom att jämföra hur många som ser oss som den främsta aktören inom inbound marketing
  • Vi är inte ensamma om att skapa intresse, vi har nytta av våra konkurrenter som också pratar om inbound marketing, Tillsammans skapar vi en högre medvetenhet. Sen är det upp till oss att attrahera fler kunder än någon annan
  • Vår kommunikation måste i första hand inte handla om oss själva utan om inbound marketing. Det gör att vi lättare kan tillföra värde i all vår kommunikation eftersom det handlar om inbound marketing och därför inte förväxlas med reklam på samma sätt som om allt var brandat med endast vårt egna varumärke
  • Vi tar del av studier och kunskap inom branschen och kan lättare följa området inbound marketing ur ett globalt perspektiv.

För att bli det ledande varumärket i er bransch måste ni ha en identitet

Så, för att bli ett ledande varumärke är det otroligt värdefullt att bestämma vad ni är synonyma med. Därefter är det upp till er att vara aktiva inom det området genom att delta i dialoger, skriva content (blogginlägg, guider), vara aktiva i sociala medier m.m. och hela tiden bidra med värde inom det området. Gör ni det så kan ni ta en ledande position digitalt där både kunder och konkurrenter följer er och kopplar ihop ert varumärke med att vara ledande. Detta i sin tur kan hjälpa er att bli marknadsledarna i ert område eller segment.

Vår mest nedladdade guide  Vad är inbound marketing? Ladda ner

Det finns många vägar att ta för att bli det ledande varumärket i sin bransch. Många av strategierna är också kostsamma och svåra att uppnå om man inte redan är ett företag med djupa fickor. Jag är dock av en annan åsikt – att bli det ledande varumärket i sin bransch måste inte vara dyrt. Starka varumärken byggs i grund och botten inte med pengar utan med värderingar, kommunikation och utförande. När detta sprids kommer både kunder och pengar följa efter,  vilket i sin tur bidrar till att öka tempot på tillväxten och bidra till en position som det ledande varumärket i branschen.

Publicerad

Vad tyckte du om inlägget?

Läs mer