Marknad

Nix – en proffsig text behöver inte innehålla svåra ord


Inbound Marketing – måste det vara så basic?

Vårt svar är ja, ibland måste det! Syftet med Inbound Marketing är att kunderna ska hitta dig, istället för att du ska behöva leta (eller skrika) efter dem. Konceptet bygger på att du (eller vi på Invise!) tar fram texter med lösningar på dina potentiella kunders problem och utmaningar. Så att den självmedvetna och välinformerade kunden enkelt kan hitta dem i sin googlande jakt på svar. För att texterna ska fylla sitt syfte behöver de vara straight to the point. De får inte vara för tekniska eller för långa – och de ska leda till dialog, inte föra monolog.

För att resultatet av Inbound Marketing ska bli så outstanding som vi vet att det kan bli, är det viktigt att vi får med våra kunder på contenttåget från början till slut. Som HubSpot myntade det – utan content, ingen Inbound! Ibland händer det att våra kunder oroar sig över att texterna är för simpla. Där är det oerhört viktigt att vi strävar efter att hitta en bra balans – och gränsen är hårfin.

Den stora utmaningen ligger i att hitta balansen mellan att skriva så att läsaren förstår och samtidigt utmärka sig som en expert inom sitt område. För det vill vi såklart att texterna ska göra – tala om att våra kunder har spetskompetensen som läsaren saknar (och behöver). Trots att målet med Inbound Marketing är att utbilda läsaren får texterna aldrig ha en tillrättavisande (eller dumförklarande) tonalitet. Det ska vara enkelt och trevligt att läsa!

Skriv för kunden  Stora content-guiden för inbound marketing Ladda ner guiden

Vi skriver för kunderna, inte konkurrenterna

Är du rädd för att texterna ska hamna på en alltför låg nivå och missa essensen av de tekniska termerna? Du kanske har tänkt att “Om vi skriver på det här sättet kommer ju läsaren tro att vi inte kan någonting – texten är ju alldeles för basic?”. Tänk igen! Ni ska rikta er mot potentiella kunder och inte mot konkurrenterna. Det är lätt att missa faktumet att alla inte har samma kunskap eller insikt som ni har som företag. Ibland är det värt att sänka kunskapsnivån ett litet, litet snäpp.

Texterna ska inte tala om för konkurrenterna att ni är bättre än dem på branschspecifika sakfrågor – de ska tydliggöra för kunderna att ni har svar på deras frågor och problem. Om du inte kan berätta det på ett konkret sätt har du tappat syftet med texten.

Men varje målgrupp är unik…

Tänk även på att texten ska tilltala majoriteten av din målgrupp. Är majoriteten jurister med expertis inom fastighetsrätt? Då kanske det kan vara aktuellt att slänga sig med begrepp som “indirekt besittningsskydd”, men den övergripande delen av texten måste fortfarande vara enkel. Ett blogginlägg får aldrig bli en mindre upplaga av en allmän handling eller ett domavslut – bara för att målgruppen råkade vara jurister. I alla fall inte när det handlar om Inbound Marketing. Kom ihåg att det är ni som är experterna, inte era kunder!

Samtidigt som du ska anpassa kunskapsnivån och tonaliteten på texterna utifrån din mottagare, är det också viktigt att den röda tråden som är Inbound Marketing alltid finns där. Detta gäller oavsett om texten ska behandla dagsljusberäkningar eller “5 saker du ska undvika under en arbetsintervju”.

Texten ska skapa värde för kunden och väcka uppmärksamhet kring ditt företag. Just därför är det viktigt att våga skapa lättläst och enkelt content som alla kan ta till sig. Det råkar vara exakt det som vi på Invise är experter på – och gärna hjälper dig med när du ska börja jobba med Inbound Marketing!

Undrar du hur ditt företag kan dra nytta av Inbound Marketing? Kontakta oss – vi älskar att snacka content!

I vårt arbete stöter vi då och då på kunder som är tveksamma till att lämna över skrivandet till en helt utomstående person. Hur ska någon som saknar samma branschspecifika kunskap och inblick i verksamheten säkerställa att texterna håller en tillräckligt hög nivå? Detta kan vara särskilt knepigt när man jobbar med Inbound Marketing – där syftet är att skriva så enkelt och konkret som möjligt. Men visst går det! Låt oss reda ut hur.

Publicerad

Vad tyckte du om inlägget?

Läs mer