Sälj

Kunder, försäljning och magneter


Liknelsen med de två magneterna som stöter ifrån varandra är verkligt för otaliga företag och deras försäljning, många kämpar och upplever det som att ju mer de försöker sälja desto mer stöter de bort kunden. Och vise versa, när de minst anar det hör kunder av sig som man inte alls har räknat med.

Kan lösningen vara så enkel som att vissa kunder inte vill bli ”sålda till” utan istället så vill de köpa? Bara genom att lyssna på mitt påstående så hör du kanske svaret, vill du välja eller vill du övertygas? De flesta kunder vill välja, sen är det bra med säljare som verkligen kan hjälpa till i det valet – som experter inte som ångvältar.

Kalla samtal är ute  Den nya försäljningsmodellen Ladda ner guiden

Övertygande försäljning

Har du hört någon säga nästan ursäktande: jag vet faktiskt inte varför jag gjorde det köpet men säljaren lyckades övertyga mig. Även om man här kan applådera säljaren så tror jag i slutändan att det är en mycket illojal och farlig kund. En kund som snabbt överger dig för någon annan och som du inte har en aning om vad den säger om dig. Som säljare blir det allt ovanligare att drivas på detta sätt, dagens samhälle är väldigt transparent och det är lätt att du blir synad i sömmarna. Vill du då vara den som sålde för sakens skull, eller för att du verkligen vill hjälpa din kund?

Återigen vill jag alltså påpeka, försäljning är viktigt. Men säljaren måste vara väldigt kunnig i vad den säljer. Annars har du en säljare som är rustad till tänderna med argument och inga svar. Det är som upplagt för affärer där kunden känner sig ”såld till” inte som att kunden fick hjälp att göra ett bra köp. Rädslan för just detta är det som skapar scenariot jag liknade med magneterna, ju mer du försöker desto mer skjuter du bort din kund.

Kunder som dras till dig

Målsättningen för alla företag är alltså att skapa en miljö där kunder dras till dig, precis som med magneterna. När säljaren kommer in i bilden så blir dragningskraften ännu starkare. Vår uppgift på Invise är att hjälpa företag att bygga upp denna situation. Det kräver ofta en del arbete och många gånger måste vi vara med och trampa på en del ömma tår. Vet ni i er verksamhet verkligen vart ni vill och vad ni är bra på? Framgår detta tydligt för era kunder?

Tar vi reda på detta, sätter upp tydliga mål och börjar jobba med våra strategier så kan du som företag bygga upp en miljö runt ditt företag som gör att kunder dras till dig. Det kallar vi framtidens försäljning!

Alla har vi någon gång fascinerats av att försöka pressa samma två starka magneters lika sidor mot varandra, plus mot plus eller minus mot minus och som av en osynlig kraft stöter de bort varandra. Vänd ena magneten och vips uppstår en stark dragningskraft.

Publicerad

Vad tyckte du om inlägget?

Läs mer