Marknad

Inbound marketing-ordlista


Här kommer en ordlista över de 25 vanligaste begreppen inom inbound marketing  – i alfabetisk ordning.

Blogg

Vi vet att många ryggar tillbaka av ordet. Om det är din första reaktion, tänk nyhetsflöde eller uppdateringar! (Kärt barn har många namn.) Här skriver ni om intressanta ämnen som riktade till era buyer personas efter deras buyer’s journey. Inläggen indexeras, hittas av besökare i Google, delas i sociala medier och når många gånger en stor publik. Våga vara personliga och lite provokativa då och då. Här kan ni inspirera och skapa en känsla för ett ämne ni brinner.

Buyer’s journey/sales funnel

Två begrepp som beskriver en liknande resa för ett lead. Salesfunnel kan man se som en upp och nedvänd tratt som drar leadet nedåt tills denne är säljredo. Buyer’s journey går att se som en linjär resa där besökaren börjar med att söka efter information, samla på sig och utbilda sig inom ett ämne och till slut ta ett beslut.

Buyer persona

Ett tydligare sätt att definiera er målgrupp/målgrupper. För att kunna ge riktad och intressant information av värde behöver du ha tydliga buyer personas. Att endast ha en stor målgrupp, som ”täcker de flesta”, is a no no. Se till att hitta tydliga roller som ni riktar er till. Utgå från era existerande kunder och skapa en halvt verklig/halvt påhittad person. Vad är deras utmaningar, vad triggar dem och vad fångar deras öga? Döp gärna dina buyer persona så att de blir mer verkliga för er att jobba mot!

Vår mest nedladdade guide  Vad är inbound marketing? Ladda ner

Content

Er viktigaste källa till att generera leads! Innefattar allt från text på sajten, guider, blogginlägg och nyhetsflöde till artiklar. Allt content bör vara skrivet för att träffa era buyer personas och seo-anpassas så att sökmotorer enkelt ska kunna indexera era sidor.

CTA – Call to Action

En knapp eller bild som fångar ögat och förenklar för besökaren att ta nästa logiska steg på sidan eller exempelvis ett i mail.

CTR – Click through rate

Här räknar man ut hur bra en landningssida, en annons eller ett mail mm. har presterat. För att räkna ut CTR dividerar man antalet klick med antalet besök/visningar eller levererade mail. Ett bra verktyg om du vill se vad som fungerar och vad som behöver optimeras. Ett sätt kan vara A/B-tester på nyhetsbrev med olika ämnesrader.

FlyWheel

Den optimala kundresan inom inbound marketing är ett kretslopp – ett FlyWheel – där kunden, kundupplevelsen och relationer står i centrum för hela din affär. Denna modell för inbound marketing fokuserar på tre saker; attrahera, engagera och glädja dina besökare, dina leads och dina kunder – hela vägen. Till skillnad från den traditionella salesfunneln, där mycket av energin läggs på att kamma hem nya affärer, visar FlyWheel på värdet av att behålla och vårda dina kunder. Så att de i sin tur (i det ständigt pågående kretsloppet) kan få nya personer att bli intresserade av er!

Formulär

Inom inbound marketing används formulär för att samla in relevant information om dina leads. Vanligt är att använda smarta formulär som sparar tidigare ifylld information och ger nya frågor för följande nedladdningar. På så sätt kan du samla in allt du behöver veta i olika steg, något som inte känns besvärligt för besökaren.

#Hashtags

Relevant framför allt för inlägg på t.ex. Twitter och Instagram men används även på Facebook och LinkedIn, mm. Med hashtags kan du hitta vad andra säger om området du är intresserad av och det blir även enklare för dig att sprida det du vill ha sagt. Ett sätt att sortera er information.

HubSpot

För oss är detta synonymt med inbound marketing. HubSpot är ett heltäckande system för er inbound marketing-satsning. Läs mer om Hubspot här.

Landningssida

För att ladda ner material från er sajt tas besökaren till en landningssida. Här presenteras materialet mer utförligt utan andra element som kan ta besökaren vidare. Sidan innehåller även ett formulär som fylls i för att hämta materialet. När detta är gjort skickas besökaren till en tacksida.

Lead

En besökare som interagerat med er och som ni kan värma tills den blir köpredo. Det kan vara en person som laddat ner en guide eller på annat sätt hamnat i ert system.

Lead nurturing

Lead nurturing handlar om att bygga relationer med dina leads. Att kontinuerligt underhålla, utbilda och ge värde till dina leads så stärker du er relation med syfte att leda dem genom buyers journey. Lead nurturing är en del av den större marknadsförings- och försäljningsprocessen.

Lead scoring

För att veta om ett lead är ett SQL kan man tillämpa lead scoring (blogginlägg). Detta är ett poängsystem för era kontakter. Olika interaktioner ger olika höga poäng. Exempelvis kan ett öppnat mail ge 5 poäng medan ett besök på era case-sidor ge 20 poäng. Vanligast är att utgå från 100 poäng och fördela dessa efter vad som kvalificerar ett lead.

Marketing automation

Skräddarsydd och automatiserad marknadsföring för era leads. Med marketing automation värmer ni dem med rätt information i rätt tid. Läs mer här.

MQL – Marketing Qualifies Lead

En besökare som efter en interaktion med er är mottaglig för mer värde, exempelvis via marketing automation.

Nyhetsbrev

Ett utmärkt verktyg för att alltid vara top of mind hos dina leads! Tack vare de smarta formulären kan du skicka nyhetsbrev som är specialanpassade för dina olika buyer personas.

ROI

Return on investment. En satsning, vilken som helst, bör ge avkastning. Det är viktigt att veta att det tar mellan fyra till sex månader innan inbound marketing börjar ge ROI. Läs mer mer i vår guide ”Mäta ROI på inbound marketing”.

SEO

Hela er sajt bör vara optimerad för sökmotorer. Allt ni tar fram ska i första hand vara för besökaren men sökmotorer kommer på en stark andraplats. Utan optimerat innehåll får sökmotorernas robotar svårt att förstå vad er sajt handlar om. Det i sin tur gör att ni inte kommer upp när man googlar på ord och fraser som har med er business att göra. SEO sker inte bara i texter utan även på teknisk nivå, i hur sajten är uppbyggd.

Smart CTA

Ett bra verktyg för att skapa puffar på sajten och i mail. Vad som visas byts utefter vad besökaren redan sett på er sajt eller laddat ner. På så sätt visas alltid relevant information för era besökare.

Sociala medier

Här får ert content spridning via delningar och likes mm. Det är även unika plattformar för att föra dialoger med följare, leads och potentiella kunder på ett trevligt och personligt sätt. Utan sociala medier fallerar inbound marketing då detta är en viktig källa för att nå de rätta målgrupperna. LinkedIn är en av de bästa plattformarna för företag inom B2B att synas på.

I Hubspot, som vi använder, schemalägger vi alla våra inlägg på LinkedIn, Twitter och Facebook. Att sitta manuellt och pytsa ut inlägg skulle vara förödande rent tidsmässigt. Här håller vi även koll på vad som sägs om oss på olika plattformar och följer områden som är relevanta för oss.

Subscriber

En person som prenumererar på nyhetsbrev.

SQL – Sales Qualified Lead

En besökare som gått från lead till MQL och vidare till SQL. Detta är leads som är säljredo tack vare ert arbete med inbound marketing.

Statistik

När din inbound kommit igång och rullar på är det dags att se över och analysera statistiken. Vad går bra, otroligt bra och mindre bra? När statistiken är på plats är det dags att böra optimera!

Tacksida

Efter att ha fyllt i formuläret på landningssidan tas leadet till tacksidan. Förutom att ni tackar för nedladdningen är det även här leadet klickar ner det önskade materialet. Leadet blir även erbjuden nästa steg i buyers journey – en ny guide eller förslag på relaterade inlägg/sidor.

Whitepaper/guider

Nedladdningsbara dokument som ger besökaren ett stort värde. Här utbildar ni era besökare om ert område. Det handlar inte om att de i sin tur ska klara av det ni erbjuder själva utan ge dem kött på benen om ert område. Via ett formulär samlar ni in relevant information som används för att segmentera leads. Informationen som hämtas in ligger sedan till grund för vilken vidare information som ska skickas till leadet.

Workflows

När en besökare laddar ner material från er sajt hamnar de i ett workflow för att värmas med värde utefter buyer’s journey. Det här är tidsinställda automatiserade mail, marketing automation, som skickar relevant information beroende på vilken buyer persona besökaren tillhör. För att hårdra det: en säljare får inte mail om IT-system och en IT-chef får inga mail om försäljningsmodeller.

Vill du veta mer om inbound marketing? Ladda ner en av våra guider:

Happy inbounding:)

Publicerad

Vad tyckte du om inlägget?

Läs mer