Marknad, Sälj, Business

Så bygger du en vinnande feedbackkultur på ditt företag


Sannolikheten att en medarbetare ska engagera sig på jobbet är fyra gånger så hög för den som regelbundet får bekräftelse för sitt arbete jämfört med den som inte får det, visar statistik från analysföretaget Gallup. Majoriteten (70 %) av de som får regelbunden återkoppling på jobbet har dessutom en mer positiv syn på sitt liv överlag och betydligt lägre (73 %) risk att känna sig utbrända.

Men en etablerad feedbackkultur på arbetsplatsen är inte bara viktig för medarbetarnas välmående, det kan även spara företaget stora summor pengar. Ett företag med 1 000 anställda som lyckats skapa en bra feedbackkultur kan spara upp emot 4,5 miljoner kronor per år i minskad personalomsättning och mer engagerade medarbetare. Inget som förvånar dig? Inte oss heller. Trots det anger en stor majoritet (81 %) av ledarna att feedback inte ens är en prioriterad del i företagets strategi.

Alla är delaktiga i varandras utveckling

För att kunna utvecklas som företag behöver även medarbetarna känna att de utvecklas, både på ett personligt och professionellt plan. En viktig del i deras utveckling är just feedback. Men det räcker inte med utvecklingssamtal några gånger per år, utan majoriteten vill få återkoppling på sitt arbete minst ett par gånger i månaden för att det ska kännas givande. Feedback behöver därför vara en självklar del i både det dagliga arbetet och företagskulturen – gör det till en vana att både be om och ge feedback i varje projekt.

På Invise är feedback ett av våra viktigaste verktyg. Vi tror på en kultur som sätter ärlighet, transparens och en ständig törst efter utveckling i fokus. Vi jobbar dagligen med att skapa en så bra feedbackkultur som möjligt där alla är delaktiga i varandras utveckling. Här kommer några av de tillvägagångssätt som vi använder:

10 tips för en bättre feedbackkultur på ditt företag

Att ge feedback:

  1. Feedback har ingen hierarki. Faktorer som erfarenhet, kön eller ålder ska inte spela någon roll.
  2. Ta inga omvägar när du ska återkoppla med din respons – gå direkt till personen.
  3. Var specifik, undvik generella åsikter.
  4. Lär dig att vara uppriktig utan att bli politisk.
  5. Feedback är färskvara – ge det direkt och gör det ofta.

Att få feedback:

  1. Är det jobbigt är det förmodligen sant - var observant på din reaktion, är den negativ så kan det mycket väl ligga mycket sanning bakom det du hör.
  2. Har du inte förstått? Säg det! Gissa inte.
  3. Svara aldrig med feedback på feedback. Risken är att du tillslut inte får mer!
  4. Träna på din öppensinnighet. Var nyfiken och ställ frågor som en detektiv!
  5. Ha en tacksam inställning. Den som kommer och vill ge dig tips och råd bryr sig. Säg tack! 

Vill du läsa mer om vad vi på Invise jobbar med? Ladda ned vår guide till Inbound marketing.

Ärlighet, transparens och utveckling är avgörande för att växa – både som företag och individ. Företag med en stark feedbackkultur får inte bara gladare och mer engagerade medarbetare – de sparar också mer pengar. Så här jobbar vi på Invise med feedback för att skapa världens bästa företagskultur!

Publicerad

Vad tyckte du om inlägget?

Läs mer