Marknad

Enkel mall: Få koll på din målgruppsanalys


Lär känna människan bakom målgruppen

Vi kan vara helt krassa: utan målgrupp – inga kunder. Att ha inblick i din målgrupps behov, pain points och utmaningar är en förutsättning för att kunna kommunicera till dem på rätt sätt. Och självklart; för att kunna landa affärerna!

Men att känna sin målgrupp handlar inte bara om att veta vilka problem de stöter på i vardagen och hur ditt företag kan hjälpa dem att lösa dessa. Det handlar också om vad som får dem att gå och lägga sig riktigt nöjda på kvällen. Ta reda på vad de älskar att göra. Förstå hur de lär sig nya saker. Allt för att veta vilka beröringspunkter de har, och hur du som företag kan möta dem med rätt budskap vid rätt tidpunkt – och i rätt format.

Buyer persona – en kvalitativ målgruppsanalys

När vi betraktar målgruppen på det här sättet får vi fram de personliga aspekterna som är oerhört värdefulla för att driva ett effektivt marknadsföringsarbete, attrahera och konvertera rätt personer och följa dem genom hela kundresan. Denna typ av kvalitativa målgruppsanalys är känt som buyer persona – ett sätt att verkligen gå på djupet kring personen bakom målgruppen. Sammanfattat brukar vi säga att:

En buyer persona är en en semi-fiktiv version av din idealkund, baserad på verklig data och kvalificerade gissningar.

Vår mall för målgruppsanalys: Så bygger du din buyer persona

Förstå målgruppen och bli mer relevant Mall för din buyer persona Ladda ner nu!

För att du ska kunna sammanställa alla de viktiga egenskaperna som präglar din buyer persona har vi tagit fram en mall för målgruppsanalys som kommer hjälpa dig en bra bit på vägen. Här samlar du inte bara data och statistik om dina kunder, utan får en chans att istället verkligen lyfta fram de personliga aspekterna av målgruppen. Syftet är att kunna jobba riktigt hands-on utifrån insikterna som arbetet medför.

Mallen hjälper dig bland annat att:

 • Kartlägga din buyer persona. Vem är hen, vad vill hen och varför?
 • Formulera din målgrupps största utmaningar och behov
 • Ta reda på relevanta frågeställningar som personen stöter på i vardagen – och i dialog med er
 • Pinpointa de punkter där ni som företag har möjlighet att lösa målgruppens behov
 • Få en strategisk grund för att formulera värdefullt content

Genom att sammanställa er buyer persona med hjälp av denna mall får du ett strategiskt verktyg – som även går att använda rent praktiskt för att kunna jobba på rätt sätt med innehåll som din målgrupp intresserar sig för.

Så – hur går man tillväga för att skapa denna grund egentligen?

Prata med rätt personer och djupdyk i utmaningarna

För att kunna skapa din buyer persona behöver du gå ner på djupet. Här är det en enorm fördel att prata direkt med såväl existerande som potentiella kunder för att få rätt insikter kring deras vardag. Även de personer i verksamheten med direkt kundkontakt – så som säljare, kundservice, customer success eller liknande – har värdefull inblick i kundens vanliga frågor.

Tips på frågor att fundera över i buyer persona-arbetet

 • Vilka är personens vanligaste problem eller svårigheter till vardags?
 • När känner sig den här personen riktigt nöjd?
 • Vad är den här personen bra på? Vad är hen mindre bra på?
 • Hur ser en typisk dag ut för den här personen?
 • Hur fattar den här personen viktiga beslut och vad behöver hen veta för att ta steget?

Så jobbar du vidare med mallen

Genom att noggrannt formulera och ställa de frågor du vill ha svar på skapar du det kvalitativa underlag som utgör essensen av er buyer persona. I vår mall för målgruppsanalys sammanställer du enkelt svaren under ett flertal olika kapitel som hjälper dig att särskilja den information som uppkommit under arbetets gång. Några exempel på rubriker i mallen är:

 • Personens roll och uppdrag
 • Utmaningar
 • Framgångsfaktorer och drivkrafter
 • Frågeställningar i dialog med ert företag

Utifrån dessa olika punkter är det enkelt att få en överblick över er buyer persona i olika lägen av dennes professionella roll, vilket kommer hjälpa er att lära känna de olika situationer som präglar personen i relation till ditt företag. Strategin är därför till stor nytta i såväl marknadsföringsarbetet som säljprocessen och övrig kunddialog.

Tips! Glöm heller inte att dela buyer personan med resten av verksamheten – även kundservice och HR gynnas av att ha en samsyn och få en gemensam bild kring den målgrupp ert företag faktiskt jobbar mot!

Vill du ha hjälp med att formulera din buyer persona från grunden? Hör av dig till Linnea eller Marcus, så ser vi efter vilka behov just ert företag har, och diskuterar vilka fördelar ni skulle ha av att utveckla en kvalitativ målgruppsanalys av detta slag!

Förstå målgruppen och bli mer relevant Mall för din buyer persona Ladda ner nu!

Det tåls att upprepas: det finns ingenting viktigare än målgruppen. För att veta hur du ska lyckas jobba framgångsrikt mot dina potentiella kunder måste du ha allt från en strategi för content till en väloljad säljprocess. Men ingenting av detta kommer vara till full nytta förrän du faktiskt har gjort en ordentlig analys av din målgrupp – och spikat din buyer persona. Med hjälp av vår mall för målgruppsanalys är det superenkelt att komma igång. 

Publicerad

Vad tyckte du om inlägget?

Läs mer