Marknad, Sälj

Content is King


De flesta vi träffar har hört uttrycket Content is King och hållit med om sanningen i det påståendet. Men de brister också rejält på den här punkten. Speciellt har vi märkt att mellanstora företag, som har väldigt mycket att vinna på bra content, är de som också har störst brister. Här nedan har jag listat en hel del anledningar till varför ni också bör satsa på mer och bättre content till er hemsida!

1. Utbildar kunden

Content handlar i första hand om att hjälpa och utbilda kunden när ni inte är där. Att kunna läsa på inför ett köp uppskattar de flesta kunder, det ger en känsla av kontroll. Men det som blir allt viktigare, speciellt för er med en komplex produkt eller tjänst är att skapa mycket content anpassat efter kundens olika faser i en beslutsprocess.

Det är alltså viktigt att tänka längre än att bara ha exakta specifikationer och villkor på det man erbjuder. Det krävs mycket mer än så, bra content förbereder kunden för sitt köp. Tar upp fördelar och potentiella hinder och försöker på alla tänkbara sätt att hjälpa kunden i dennes research och beslut. Bra content utbildar kunden och ger insikt i helheten kring en bransch, vara eller tjänst.

2. Krångliga produkter/tjänster

Är ni ett företag som säljer en komplex produkt eller tjänst är det lätt att tro att det ni erbjuder måste presenteras i ett möte för att kunden verkligen ska förstå vad ni gör. Men många gånger kommer ni inte att få till ett möte med kunden om ni inte först kan presentera er verksamhet på ett begripligt sätt i form av text, video eller liknande. Det är så ni bygger upp det intresse som senare ska leda till att ni får just ett möte.

Alltså jobbar ni med komplexa lösningar är det viktigt att skapa content i flera olika nivåer, allt från enklare guider, videoklipp och blogginglägg som får kunden att förstå vad det ni gör handlar om på ett tidigt stadie. Följt av mer avancerad information som går in på lösningen på ett mer avancerat plan.

Kom ihåg att om ni säljer något som är komplicerat så är det verkligen extra viktigt med ert content. Många kunder är obekväma med att kontakta leverantörer om de inte verkligen förstår vad det är för tjänster de erbjuder. Det är också vanligt att potentiella kunder, för att inte verka okunniga, ger intrycket av att de förstår det ni erbjuder bättre än de egentligen gör. Det är viktigt att ge de här personerna information som gör att de själva kan läsa sig in och förstå vad en vara eller tjänst handlar om. Många kunder gillar att vara pålästa, först då känner de att de ”talar samma språk som säljaren” och vågar öppna för en mer köpfokuserad dialog.

Skriv för kunden  Stora content-guiden för inbound marketing Ladda ner guiden

3. SEO

Som ofta när det gäller webb och digital marknadsföring så väver flera områden ihop med varandra. Låt en SEO expert skapa en perfekt hemsida rent tekniskt, alltså där all kod är så SEO anpassad som bara tänkas kan, så kommer experten ändå inte kunna uppnå några resultat över huvud taget utan content att fylla hemsidan med, och generellt är att ju mer desto bättre. Kvalitet, volym och frekvens på ert content blir allt viktigare inom SEO.

4. Hjälper och avlastar säljaren

Bra content kan vara krävande att ta fram. Det tar sin tid och om man inte avsätter resurser för detta så är det lätt att köra fast. Många faller i fällan och tänker att ”skriva kan ju vem som helst på företaget” men när det kommer till kritan så saknas tiden och kanske även kunskapen.

Dock är det så att när ni väl fått mycket bra content på plats kommer det att hjälpa er på massa sätt. Kunder som själva läser på om det ni erbjuder är lättare att jobba med, det spar er en stor del av den tidskrävande fasen att utbilda kunden one-on-one i produkten/tjänsten och kan snabbare leda in på de mer avancerade delarna i köpprocessen.

Dessutom är det värdefullt för alla säljare att ha mycket content att skicka till potentiella kunder utifrån vad kunden är intresserad av.

5. Tvingar er att bli tydliga

Många tycker att det är lättare att beskriva saker i ord än i skrift men det kan verkligen vara värdefullt att lyckas med det omvända. Kan man beskriva något i skrift så har man förmågan att konkretisera det som verkligen är av värde och sålla bort resten. Det är värdefullt för hela företaget.

6. Lätt att sprida socialtgilla

Lets face it, även om det sprids häftiga reklamer och kampanjer hela tiden i sociala medier så går det otaliga misslyckade försök bakom varje virala succé. Dessutom tenderar det till att vara väldigt påkostade kampanjer som får stor spridning. Vill ni istället satsa på ett säkrare kort så är bra content rätt val. Så länge det ni skapar och sprider är av högt värde för mottagaren så finns det en anledning att sprida vidare. Så lita istället på att om ni delar med er av era erfarenheter och er kunskap så kommer andra att vilja dela det vidare, speciellt till personer som de vet har samma behov som dem själva.

7. Leads

För att samla in leads på er hemsida så måste ni någon stans ta reda på vem besökaren är bakom varje IP-nummer. Detta kallar vi för leadgen (leadgeneration) funktioner. Genom att låta besökaren lämna ifrån sig en del om sig själv mot att ta del av det content ni erbjuder så finns det en ömsesidig vinning, besökaren kommer åt värdefull information och ni får reda på vem besökaren är. Kom bara ihåg att hantera varje lead med finess så att de fortsätter intresseras av det ni gör.

8. Trovärdighet

Om ni är det företag som delar med er av mest information och kunskap inom er bransch så är ni troligtvis det företag som också kommer bygga upp det starkaste förtroendet hos potentiella kunder. Det är helt enkelt så att om man som kund kan ta del av mycket information utan någon kostnad i sin research så får man gärna ett starkt förtroende för den leverantören. Det tack vare att leverantören visar på kunnighet, transparens, ärlighet och framför allt en hög tro till sig själv. För det är bara företag med hög tro på sin produkt, tjänst och kompetens som vågar dela med sig riktigt mycket information. Det innebär bara att de har ännu mer att erbjuda för den som köper.

9. Skalbart

Mycket arbete som utförs, speciellt inom försäljning (typ misslyckade säljsamtal eller mail som aldrig läses) går förlorat efter att det är utfört. Bra content däremot är något som ni har kvar och drar nytta av under lång tid oavsett hur stort eller lite företag ni är och oavsett hur många kunder som visar intresse för det ni gör.

Så om content är så viktigt, varför är det så många som brister?

Till att börja med så är många företag steget efter kunden när det kommer till det mesta inom digitala medier. Som privatpersoner är vi duktiga på sociala medier, vi använder webben konstant och utan svårighet, men företag är fortfarande inte lika snabba att följa med. Ofta beror det på oförmåga att hänga med i den snabba utvecklingen. Anställningsformer och arbetsuppgifter behöver ändras i och med att marknaden ändras men i många företag är arbetsuppgifterna inom försäljning och marknadsföring precis samma idag som för fem år sedan. Men omvärlden däremot har förändrats radikalt under samma period.

Alltså är det många som är dåliga på att uppdatera med bra content om sin verksamhet helt enkelt för att de inte har avsatt resurserna, kunskapen saknas och framför allt för att det inte finns en tydlig strategi och mål med sitt content.

Till sist vill jag också påpeka att som företag får man inte längre vara rädd för att dela med sig av sin kunskap. Många är helt enkelt oroliga att om de delar med sig för mycket av sin kompetens så har de inte längre något att ta betalt för. Men i själva verket är det tvärt om, de företag som är öppna och vågar bidra med sin kunskap är ofta de som bygger upp ett stort intresse och förtroende till sig, de är också de som får affärerna i slutändan.

Vill du lära dig mer?

Ladda ner våra guider:

14 enkla tips för en bättre digital närvaro
Så fångar du läsaren

 

Publicerad

Vad tyckte du om inlägget?

Läs mer