Marknad

3 tips för ökat internt engagemang i sociala medier


6 viktiga steg  B2B - Strategi för sociala medier Ladda ner guiden

För oss på Invise hjälper de sociala kanalerna oss att stanna top of mind hos befintliga och potentiella kunder och är avgörande för att vi ska lyckas sprida vårt content i form av whitepapers och blogginlägg. 9 av 10 av er som läser det här har med största sannolikhet hittat hit just den vägen. Det är dock inte ovanligt att man som ansvarig för sociala medier på ett företag jobbar i motvind internt, då många medarbetare ofta saknar allt från intresse till kunskap och motivation att hjälpa till.

Vad säger statistiken?

Det går att hjälpa det interna engagemanget lite på traven genom att redovisa någonting de flesta motiveras av – positiva resultat! För statistik månadsvis för alla sociala kanaler och redovisa relevanta mätvärden som t.ex. följarantal, klick, interactions, trafik till sajt och topp 3 bästa inlägg. Mät även relevansen på den trafik som de sociala kanalerna genererar, i form av nya leads och nya kunder. Jag tar fram den här typen av statistik genom ett knapptryck i HubSpot (som dessutom låter mig schemalägga inlägg enkelt och hantera alla sociala kanaler från samma plats = tidseffektivitet när det är som bäst).

Följ upp, analysera, optimera och framför allt: dela med dig av statistiken! Resultaten kommer genom kontinuerligt arbete och så fort de positiva siffrorna börjar trilla in är det enklare att motivera kollegorna genom att visa vilken skillnad det faktiskt gör när fler gillar, kommenterar eller delar innehållet – någonting som kan vara svårt att relatera till annars.

Små uppgifter med låg tröskel

Man bör inte stirra sig blind på följarantalet i de olika kanalerna, då många följare inte per automatik betyder högre engagemang. Däremot är det förtroendeingivande om ni som företag har en gedigen följarbas och för att öka den kommer återigen medarbetarna in i bilden. Motivera kollegorna att tipsa sina vänner, kunder eller andra kontakter att börja följa er i de olika kanalerna – men gör det med måtta! En låg tröskel är avgörande för att få med sig folk på tåget. Skicka ett internmail, förslagsvis 1-2 gånger i månaden, och be alla bjuda in eller tipsa 1, max 2 personer var, till någon av era kanaler. För Invise är LinkedIn vår bästa kanal och jag fokuserar således av naturliga skäl på den när våra internmail skickas ut. 

Måste alla dela allt?

Att hjälpas åt att dela materialet ni publicerar är en avgörande faktor för att lyckas exponera innehållet för fler människor – befintliga kunder, potentiella kunder och branschfolk. Om medarbetarna pushas för hårt och inte hör annat än “dela, gilla, tipsa!” dagarna i ända är risken stor att det övergår i handlingsförlamning där ingenting alls händer istället. Tvinga därför inte alla att dela allt som publiceras. Det blir varken trovärdigt eller långsiktigt hållbart. Låt varje medarbetare själv välja vilka inlägg som känns relevanta och bekväma att sprida vidare i sitt eget flöde.

*

Små uppgifter, låga trösklar och rimliga förväntningar är med andra ord tre steg på vägen för ökat internt engagemang, vilket i sin tur hjälper resultaten på traven. Och när de positiva resultaten ökar, ja, då vågar jag lova att engagemanget inte kommer vara sämre.

Svårt att skruva upp motivationen hos kollegorna trots tipsen? Hör av dig – jag hjälper gärna till!

Medarbetarna i en organisation kommer av naturliga skäl ha varierande intresse kring företagets närvaro i sociala medier. Sociala medier kan ofta kännas fluffigt och irrelevant för personer som inte aktivt arbetar med det, men faktum är att det är en viktig del för att lyckas med sin marknadsföring – särskilt i Inbound Marketing!

Publicerad

Vad tyckte du om inlägget?

Läs mer