Att konvertera besökare till leads

Identifiera besökaren

När era potentiella kunder väl kommit i kontakt med er handlar det om att konvertera dem. Att ta reda på vem som är vem och få in dem i ert Marketing Automation-system.

Ryggraden i Inbound Marketing är just ett Marketing Automation-system, exempelvis HubSpot som vi på Invise använder. Att få in ett lead i HubSpot handlar om att identifiera vem besökaren är, oftast är det besökarens e-post, namn och behov man söker. Det gäller absolut inte att omedelbart börja ringa eller spamma personerna i fråga efter att de konverterat, det handlar istället om att skräddarsy den fortsatta informationen och kommunikationen på ett bra sätt.

En Inbound Marketing-konvertering är resultatet av en rad faktorer, att rätt personer har hittat till er, att de fattat så stort tycke och förtroende för er att de är villiga att lämna ifrån sig viss information samt att design och användargränssnitt gör konverteringen enkel!

När besökaren väl konverterat och blivit ett lead, eller som vi ofta kallar det ett Marketing Qualified Lead (MQL) så börjar nästa steg, att värma kunden.

Konvertera, plats i flödet

För att läsa mer om hur vi kan hjälpa er med inbound marketing klicka här.