Marcus Dahl

Art Director & UI/UX designer

Om Marcus

En 200 cm lång Hälsingeemigrant som lever under giftasliknande former söder om söder i ett kontinuerligt renoveringsprojekt med två barn och en katt. Konsumerar allt som har med varumärken, design och de flesta andra visuella uttryckssätt att göra, men även goan mat och egenbryggd öl. Lite av en hopplös gamer.