Guide

Guiden om hur du får ihop marknad och sälj

I den här guiden får du ta del av flera olika tips på hur du får till ett bättre samarbete mellan marknads- och säljavdelningen.

Ladda ner guiden och reda på mer om:

  • Varför det är viktigt att sälj och marknad jobbar tillsammans
  • Hur ni sätter upp gemensamma mål och delmål
  • Hur ni får mer relevanta leads
  • Ansvar – vem ska göra vad
  • Hur ni mäter ert arbete

Trevlig läsning!

Ladda ner guiden