Så för du samman marknad och sälj – på riktigt

  • Marknad, Business, Sälj
  • För nybörjare
  • PDF

Om guiden

Behöver ditt säljteam få bättre leads men marknadsavdelningen får aldrig svar på vad det egentligen innebär? Eller trillar det in massor med leads men trots det går försäljningen trögt? Det är dags att få sälj och marknad att börja samarbeta.

Följ de 8 stegen i denna guide för att etablera gemensamma mål, bygga förtroende baserat på kvalitet, och skapa ett långsiktigt, hållbart och skalbart samarbete mellan sälj och marknad. 

I guiden får du lära dig:

  • Hur du överkommer motstridiga mål
  • Varför ömsesidig förståelse är bättre än kravställning
  • Konkreta tips på hur du förstärker förtroendet mellan avdelningarna
  • Vikten av att hantera data i ett gemensamt system
  • Hur du bryter ner silos och anpassar strategier för påtagliga resultat
I den här guiden får du ta del av flera olika tips på hur du får till ett bättre samarbete mellan marknads- och säljavdelningen.

Ladda ner ditt exemplar här