Guide

Vad är recruitment Marketing?

För att kunna rekrytera framgångsrikt på en konkurrensutsatt kandidatmarknad är det helt och hållet avgörande att implementera en strategi för recruitment marketing. Det strategiska arbetet syftar till att utforma ett långsiktigt upplägg som gör det enklare för dig att attrahera rätt kandidater och stärka ert varumärke som arbetsgivare. Det handlar inte om att attrahera brett – utan att rekrytera den kompetens som just er organisation har behov av med hjälp av välbeprövade marknadsföringsmetoder och -strategier. Målet är att behålla medarbetare, stärka er position som HR-avdelning, hitta synergier i organisationen och skapa en bättre kandidatresa.

I den här guiden får du veta vad recruitment marketing är, hur det påverkar dig, hur det kan underlätta ditt arbete och vilka resultat du kan förvänta dig.

Ladda ner guiden och ta reda på mer om:

  • Hur och varför du bör arbeta med recruitment marketing
  • Vad ett nära samarbete med marknadsavdelningen kan resultera i
  • De 5 grundstenarna för en lyckad recruitment marketing-strategi

Trevlig läsning!

Ladda ner guiden