Vad är recruitment marketing?

  • Recruitment Marketing
  • För nybörjare
  • PDF
För att kunna rekrytera framgångsrikt på en konkurrensutsatt kandidatmarknad är det helt och hållet avgörande att implementera en strategi för recruitment marketing. Det strategiska arbetet syftar till att utforma ett långsiktigt upplägg som gör det enklare för dig att attrahera rätt kandidater och stärka ert varumärke som arbetsgivare. Det handlar inte om att attrahera brett – utan att rekrytera den kompetens som just er organisation har behov av med hjälp av välbeprövade marknadsföringsmetoder och -strategier. Målet är att behålla medarbetare, stärka er position som HR-avdelning, hitta synergier i organisationen och skapa en bättre kandidatresa.

Ladda ner guiden här