Recruiment marketing

Employer branding — så kommer du igång med din strategi


Employer branding är ett viktigt område för många HR-funktioner men bristen på kunskap och tid gör att det ofta bortprioriteras. En undersökning som tidningen Chef gjorde visar att två femtedelar av svaranden tycker att arbetet med employer branding är “ytligt” och “flummigt”. Samtidigt är arbetsmarknaden idag mer rörlig än någonsin. Att aktivt arbeta med employer branding blir därmed allt viktigare för att nå ut till talangerna.

Först ut, begreppen:

 • Employer Brand: Ert arbetsgivarvarumärke och därför en del av ditt varumärke
 • Employer Value Proposition (EVP): Ditt samlade erbjudande, t.ex. X och Y, som gör er till en attraktiv arbetsgivare
 • Employer Branding: Hur ni kommunicerar ert employer brand
 • Recruitment Marketing: Så ni marknadsför ert employer brand digitalt

Bredden i HR-rollen är komplex

Att vara HR är inte lätt. För det första ansvarar du för rekrytering, onboarding, chefsstöd, arbetsrättsliga frågor, den årliga lönerevisionen och mycket mer. Dessutom förväntas du också ta initiativ och driva aktiviteter som stärker organisationens positionering på arbetsmarknaden. Ett omväxlande och roligt arbete – men också svårt eftersom det är flera ansvarsområden med olika fokus.

Ett vanligt misstag är att se employer branding som ett projekt med tydligt start och slut. Du behöver jobba löpande vilket tar tid och kräver ett metodiskt arbetssätt där du samarbetar med både kollegor och externa samarbetspartners. För att komma igång behöver man börja i rätt ände: inifrån.

Vi listar våra bästa tips på hur du kommer igång:

1. Undersök ert employer brand

Börja med att ta reda på hur arbetsgivarvarumärket speglas. Ställ frågan till era medarbetare, ledare och tilltänkta kandidater. Vad är bra, vad är viktigt och vad står vi för? Hur uppfattas vi på kandidatmarknaden?

Använd både djupintervjuer och enkäter för att ta reda på era usp:ar inom följande kategorier:

 • Värderingar & vision
 • Organisation, ledarskap och utvecklingsmöjligheter
 • Mångfald och jämlikhet
 • Oskrivna regler och skriva regler såsom förmåner

2. Formulera ert Employer Value Proposition (EVP)

Att identifiera organisationens “why” och komma fram till varför ni existerar är grundläggande för er positionering. Utifrån den data ni samlat in från medarbetare, ledare och tilltänkta kandidater formulerar ni ett ”löfte” - ert EVP. Det kan paketeras och landa i en handfull punkter, en film, ett manifest eller i en kulturbok. Ert EVP är kärnan i ert employer brand och definierar er strategiska riktning.

 • Vad står vi för, vad är vårt “why”?
 • Hur är det att jobba hos oss?
 • Varför ska man söka sig till oss och vad får man som anställd?

3. Ta fram en employer branding strategi

När ni formulerat och paketerat ert EVP lägger ni upp en employer branding strategi för hur, när och var ni ska nå era mål. Fråga era målgrupper igen för att förstå:

 • Var finns våra kandidater? Är det på LinkedIn, på AMS eller i sociala medier?
 • Vilken typ av content attraheras kandidater av? Är det rörliga medarbetarfilmer, bloggar eller något annat?
 • Vilka mätetal ska vi fokusera på för att stärka vårt employer brand? Ett exempel på mål är att öka trafiken och antalet nya kontakter till en viss målgrupp med X% under ett kvartal.

4. Recruitment marketing-satsningar

Kandidaterna trillar inte in av sig själva. Ni behöver marknadsföra er mot tilltänkta målgrupper genom recruitment marketing-kampanjer. Ni har formulerat ett EVP, tagit reda på vad kandidaterna finns och vad de attraheras av. Nu är det dags att:

 • Välj era målgrupper och börja med de ni har störst behov att rekrytera
 • Spika budget, sätt mål och välj kanaler
 • Skapa content relevant för målgruppen
 • Publicera, följ upp och dra slutsatser till nästa kampanj

Att jobba med employer branding är en investering som lönar sig. Genom att metodiskt driva igenom flera aktiviteter som stärker ditt employer brand, kan du attrahera och engagera både svala och varma kandidater. Det tar tid och är ett pågående arbete, men det behöver verkligen inte vara “flummigt” och “ytligt”.

Vill du lära dig mer, kika i så fall här! Och vill du ha fler tips på hur du kommer kommer vidare i ditt employer branding-arbete? Boka i så fall ett samtal med oss!

Publicerad

Vad tyckte du om inlägget?

Läs mer