Marknad

Chat GPT: 19 insikter från en vecka med vår nya copy-assistent


Chat GPT - Invise nya copy-assistent

Det tog Facebook tio månader att nå en miljoner användare, Netflix tre och ett halvt år – för Chat GPT gick det på fem dagar. Intresset och möjligheterna med AI-genererat innehåll är enorma. På Invise jobbar vi sedan länge med AI inom flera av våra team för att effektivisera och automatisera vårt kunderbjudande. Nu är det dags för oss copywriters att ta reda på hur vi kan samarbeta med Chat GPT för att skapa ännu grymmare content.

”Vi utforskar just nu hur vi som copywriters kan använda AI som verktyg när vi skapar innehåll. Vi betraktar det som ett work in progress. Det finns inga sanningar eller rätt och fel, utan det enda sättet att förstå hur vi som contentskapare kan dra nytta av AI är att experimentera löpande. Och vi har bara skrapat på ytan än så länge.” – Sofia Juvel, Head of Content på Invise

9 uppgifter som Chat GPT kommer kunna hjälpa contentteamet med

1. Research kring nya ämnen

Vi skriver ofta om nischade ämnen inom komplexa branscher. Något som kräver mycket research för att kunna säkerställa att texten i slutänden attraherar rätt målgrupp i rätt fas av köpresan. Här kommer Chat GPT spara oss tid genom att hjälpa oss ta fram underlag snabbare. 

2. USP:ar och konkurrentanalys

Chat GPT verkar inte kunna ge svar som handlar om specifika företag, däremot går det att få fram fördelar som gäller branschen eller ämnet i stort. Även om det inte är tillräckligt specifikt kan det vara ett effektivt sätt att kickstarta ett projekt på.

3. Ämnen och vinklar att skriva om

Det har funnits olika rubrikgeneratorer länge men Chat GPT är helt klart smartare. En bra copy-assistent för att bolla idéer, få nya uppslag och utmana egna tankar. Om det sedan är tillräckligt vassa vinklar att använda rakt av varierar stort utifrån bransch och målgrupp, men som vid all idégenerering är det en bra språngbräda för kreativiteten.

4. Rubriksättning och ingresser

Att få färdiga rubrikförslag är lyxigt, och även om de precis som punkten innan snabbt blir ganska generiska, så är det en bra start att sedan utgå från. Även användbart för att ta fram en större mängd rubrikförslag att sedan gå igenom med teamet för att få en känsla för vilken riktning man bör ta.

5. Statistik och källor

Chat GPT kan på ett effektivt sätt sortera ut källor och lyfta highlights från rapporter och undersökning som hjälper en att hitta relevant statistik snabbt när man behöver det. Det går inte att få länkar däremot kan du be om hänvisningar till källan (tips: be om svenska källor om du skriver på svenska) för att sedan själv googla på rapporten för att dubbelkolla fakta. Vi insåg dock att Chat GPT även kan konsten att killgissa, mer om det längre ned…

ChatGPT_ai-text-content_1

6. Vanliga frågor och svar

Behöver du underlag för en FAQ på sajten? Då är Chat GPT perfekt. Hen ger snabbt både vanliga frågor och kortfattade svar att använda dig av. Ett tips är att fråga om de mest googlade frågorna!

7. Bollplank vid skrivkramp

Chat GPT är kollegan som alltid svarar. Ett perfekt bollplank när man till exempel inte kommer på ett ord men vet att det ska finns något på bokstaven J som är vanligt inom byggbranschen, eller bara vill få tips på en logisk uppbyggnad av en ingress att sedan utgå från. 

8. Google Ads

Texterna som krävs till en Google Ads är korta och fokuserade kring fördelar och konkreta erbjudanden. Här ser vi en möjlighet att använda Chat GPT för att generera grundmaterialet för att sedan låta en copywriter eller redaktör se över.

9. Sidtitel och metabeskrivning

Enligt Googles John Mueller så vet inte Google om det är bra eller dåligt med AI-genererat content. Google påstår att sökmotorn kan identifiera AI-innehåll så att låta Chat GPT skriva all din metadata kan i dagsläget vara en risk.

“Så länge du sätter användaren i fokus och ger något av värde så kommer du vara framtidssäker både med och utan AI-innehåll. Chat GPT är ett bra verktyg som hjälper dig att bli mer kreativ med ditt innehåll och som kommer bli en vardag för alla inom marknadsföring. Vi får inte glömma att vi själva fortfarande är bäst på att vara mänskliga.” – Joachim Almeke, SEO-expert på Invise

Tweet om Chat GPT och SEO

Begränsningar vi upplever med Chat GPT

1. Intervjuer och personlig erfarenhet

Information som baseras på en människas kunskap och livserfarenhet men även förmåga till EQ är svår att ersätta med AI. På Invise använder vi oss främst av intervjuer med specialister inom ämnet som grund för vårt content – och det kommer vara fortsatt svårt att konkurrera med.

Personliga citat och insikter blir med andra ord allt viktigare för att göra innehållet unikt och trovärdigt. Detta betyder att det kommer bli ännu viktigare att lyfta fram sin spetskompetens inom branschen och bygga thought leadership med riktiga människor med verklig erfarenhet och unik kunskap.

2. Kvalitetssäkra

AI-genererat content kräver i de flesta fall att en människa ser över innehållet. Någon behöver kvalitetssäkra materialet och säkerställa att informationen stämmer om man ska stå som avsändare till det. Företag har ett ansvar för att det som de publicerar stämmer, annars kommer man strax tappa kundernas förtroende.

3. Innovationer och trender

På Invise jobbar vi med många företag som i sin tur jobbar med innovationer av olika slag, till exempel inom techbranschen. Det handlar om nya tjänster eller produkter som marknaden inte tidigare sett. Chat GPT baseras än så länge på innehåll som producerats innan 2021, vilket sätter vissa begränsningar. Det går av samma anledning inte heller att få hjälp med trendspaningar.

“Den här utvecklingen gör det ännu viktigare att verkligen leverera värde med sitt content. Att bidra med kunskap som inte går att googla sig till, utan som bygger på verklig erfarenhet.” – Lisa Nilsson, Specialist Lead för contentteamet på Invise

4. B2B-texter

En utmaning med företag inom nischade branscher som riktar sig till andra företag är att det helt enkelt inte finns särskilt mycket innehåll och information skrivet om ämnet på nätet. Det gör att AI:n blir begränsad i sin kunskap om vissa nischade ämnen eftersom den inte blivit tränad med tillräckligt mycket data.

5. Källkritik

Chat GPT har nästan alltid svar på frågorna du ställer, men glöm inte att dubbelkolla faktan. I dagsläget killgissar hen fortfarande en del svar, vilket gör att det inte går att lita på innehållet helt.

6. Mångfald och jämställdhetsperspektiv

Vad händer om vi slutar att producera nytt innehåll och bara återanvänder redan publicerat? Med ett Wikipedia som skrivs av 90% män och än idag består av långt över dubbelt så många artiklar om levande män än om kvinnor så är behovet av innehåll skrivet ur ett mångfaldhetsperspektiv stort. En AI-robot kommer aldrig att aktivt leta efter andra källor utan bara utgå från det som redan finns och därmed reproducera stereotypa bilder av verkligheten.  

7. Kreativ höjd

Vid en första anblick är AI-assistenten inte särskilt kreativ. Men allt hänger på hur du själv instruerar den och vad du delar med dig av. Tänk dig själv att du måste leverera något utan kreativ brief. Mycket bygger på hur frågan ställs och där se vi stor potential att utforska vidare.

Ett tips är till exempel att be hen tänka som om hen var en entreprenör/affärsman/clown eller skriva en text “som inte känns som om en AI skrivit det” för att få mer oväntade svar.

8. Målgruppsanpassning

Med hjälp av en AI-robot får vi snabbt fram information kring en specifik målgrupp. Däremot har den har svårt att anpassa innehållet för vilken del i researchfasen man befinner sig och vad man vill ha ut av en viss text. Den har svårt att känna av och förstå frågeställarens intention.

Ett tips är att ställa frågor i stil med “vilka frågor har målgrupp X när de befinner sig närmare ett köp av Y” eller “innan de ens funderat på ett köp av Y”.

9. Svenska språket

Chat GPT är fortfarande ganska begränsad när det kommer till svenska språket. Texterna rymmer en hel del konstiga meningar och grammatiska fel. Något som med stor sannolikhet kommer bli bättre framöver, men än så länge krävs en manuell stavnings- och grammatikkorr.

10. Tonalitet

Att skriva en text utifrån en specifik tonalitet är svårt både för en människa och en AI-robot. Enklare instruktioner som att be AI:n skriva om texten i en “kaxigare tonalitet” eller “mer humoristiskt” ger inte särskilt bra resultat. Här ser vi stor potential att utbilda och träna AI:n att med hjälp av rätt instruktioner och material härma och fånga en unik tonalitet. Vi utforskar vidare.  

ChatGPT-tonalitet

Frågeställningar som vi vill undersöka vidare

Kommer Google lyckas straffa AI-genererat content?

Det pågår en kapplöpning mellan Chat GPT och Googles algoritmer – kommer AI-genererat innehåll bli så “mänskligt” att det inte går att detektera? Historiskt sett har det inte varit några problem med att få AI-content indexerat. Frågan är om detta kommer ändras i och med att alla får tillgång till verktygen.

Chat GPT har även sagt att de vill ta fram och “vattenmärka” AI-genererat innehåll vilket kommer göra det enklare för Google att hitta. En affärsidé som säkerligen blir intressant för universiteten som behöver hitta sätt att undvika plagiat på. Vår SEO-expert håller på att testa hur bra Google är på att upptäcka innehåll genererat av AI och hans gissning är att Google kommer bli mer restriktivt med vad den väljer att indexera.

Vad händer med informationen vi delar med Chat GPT?

Hur mycket information bör vi dela med oss av till Chat GPT? Har vi rätt att dela med oss av opublicerat innehåll eller unika texter som vi på Invise fått från våra kunder? Bör vi till exempel inhämta samtycke från kunder innan vi experimenterar med deras innehåll? En fråga som är väldigt prioriterad och som vi just nu håller på att se över.

Hur påverkar detta upphovsrätten?

Även om Chat GPT är tillräckligt smart för att modifiera texterna på olika sätt så går det inte att komma ifrån att det baseras på befintligt textinnehåll. Så som upphovsrätten ser ut just nu så gäller den bara så fort en människa har varit involverad, vilket innebär att den alltså inte gäller för AI-genererat innehåll. Men exakt vad som gäller om både en AI och en människa varit inblandad är ännu en gråzon. Om du vill undvika Chat GPT att hämta information från din webbplats kan du redan nu blockera boten från att få access.

Vad kommer tjänsten kosta i framtiden?

Just nu är Chat GPT gratis att använda sig av. men Microsoft har redan pumpat in miljardbelopp i Open AI som äger tjänsten. Open AI har även nyligen gått ut med att en plus-version av Chat GPT är på g. Mot en kostnad på 20 dollar per månad kommer prenumeranter få förtur till tjänsten under “rusningstrafik” och tillgång till nya funktioner. Kommer gratisversionen finnas kvar i framtiden? Vad händer om vi gör oss beroende av AI-roboten i vårt dagliga arbete och sedan tvingas köpa dyra licenser för att fortsätta använda den?

Slutsats

Så, håller vi då med om AI-robotens rubrikförslag “Chat GPT: Verktyget som skiljer amatörerna från proffsen”? Ja! Fast tvärtom. Verktyget bjuder på otroliga möjligheter, som förenklar många delar av contentproduktionen vilket kommer ställa högre krav på copywriters framöver. Den som kan leverera unikt innehåll med kvalitet är den som kommer överleva. Proffsen kommer därmed skiljas från amatörerna. 

Vi ser fram emot utvecklingen och fortsätter utforska möjligheterna med Chat GPT. Dela gärna dina egna tankar och lärdomar med oss på LinkedIn.

"Chat GPT: Verktyget som skiljer amatörerna från proffsen". Så lyder den AI-styrda textgeneratorns förslag på rubrik till detta blogginlägg. Om vi håller med? Vi återkommer till det. Låt oss först dela 19 insikter som vårt contentteam kommit fram till efter en vecka tillsammans med Chat GPT – eller Isidor som vi numera kallar vår nya copy-assistent.

Publicerad

Vad tyckte du om inlägget?

Läs mer