Att implementera Inbound Marketing internt

Inledning

Den här guiden riktar sig till dig som redan är insatt i hur Inbound Marketing fungerar eller till er som håller på att implementera inbound i ert vardagliga arbete. Du kan med fördel komma tillbaka hit vid olika perioder i er implementation för att få förnyad inspiration och hjälp. Om du inte riktigt är insatt Inbound Marketing ännu rekommenderar vi att börja här:

Guide: Vad är Inbound Marketing

1. Börja med värdet

Som oftast är det viktigaste att först börja med det som skapar energi och engagemang. I det här fallet är det viktigt att ni på förhand pratar om varför ni implementerar Inbound Marketing och vilket värde ni vill få ut av det. Vi säger ofta att målsättningen "jag ska börja träna" är ett av världens sämsta mål för att få en att lyckas. Få, om ens någon, tycker att det är kul att börja träna. Alltså allra första gången. Hade det varit kul så hade man redan börjat, det som istället skapar motivationen till att börja träna är värdet bakom - vad man får ut av det (energi, hälsa osv). Samma är det med inbound marketing, att säga till organisationen att nu ska vi införa ett nytt system och fler saker att tänka på är ingen bra väg att gå.

Så även om det låter klyschigt och om du som står vid rodret för att implementera er Inbound Marketing har samlat massa energi för projektet så är det viktigt att skapa ett tillräckligt bra fundament för att få med dig resten av teamet/organisationen. Så för att återupprepa: börja med att definiera varför ni gör detta, vad ni vill få ut av det och vad ni har för målsättning.

2. Välj ut nyckelpersoner

Kan tyckas självklart men att välja rätt personer som är med i implementationen av Inbound Marketing är a och o. Det handlar om att få med olika roller och kompetenser, både för att få relevant input från olika håll likväl som att få personer från olika avdelningar att bära med sig arbetet till sin avdelning. Vi rekommenderar att ni väljer ut en grupp om 4 till 8 personer. Att välja nyckelpersoner är viktigt: VD, Marknadschef, Säljchef är alla värdefulla att ha med.

3. Intervjuer

Med rätt personer på plats är det dags att börja intervjua. Vilket handlar om att ställa frågor till fler än de som är med i arbetsgruppen (nyckelpersonerna). Syftet med intervjuerna är att ta reda på vilka utmaningar som går att lösa med Inbound Marketing. Här kommer en av de stora puzzelbitarna i att senare skapa internt engagemang.

För rent krasst, ni kommer inte få med er organisationen i att tro på och bidra till framgången med ert Inbound Marketing arbete om det inte finns en egen vinning i det för era kollegor. Att bli hörd är ofta uppskattat, det är en av fördelarna med intervjuer. Det är ofta trevligt för den som blir intervjuad att berätta och känna att den får utrycka vad som är viktigt för hen. Men detta blir så mycket starkare om det senare visar sig att det kommer en lösning eller återkoppling som visar att det som sagts i intervjun ger genslag i arbetet eller resultatet som följer.

Syftet med intervjuerna är alltså att ta reda på typiska frågor och problem som era kollegor ofta möts av från sina nya och befintliga kunder. Eller om ni intervjuar kunderna direkt så är syftet detsamma, att ta reda på deras frågor och utmaningar. Just dessa frågor och utmaningar är nästan alltid rätt ställen att börja på med er content marketing. Skapa artiklar, bloggposter, guider, videos etc som ger svar på dessa utmaningar. Det är fundamentet för er Inbound Marketing, och intervjuerna är det som ger er insikt i vilket content ni ska skapa.

4. Sätta upp mål

Hur man sätter mål är en vetenskap i sig som vi skulle kunna ägna många spaltmeter åt. Med det är inte riktigt vad denna guide är till för. Så här får ni några generella råd av oss som vi tycker är extra viktiga vad gäller er målsättning med Inbound Marketing:

  1. Ni bör ha mål för er inbound satsning och se till att ni sätter dessa innan ni kommer igång. Allt för många leds att tro att "-vi får komma igång och lära oss, sen sätter vi mål". Grejen är den att då vet ni inte om ni lyckats eller inte med det ni gör, för ni har inte skapat en referensram (målet) att förhålla er till.
  2. Börja gärna med några kortsiktiga mål, ex vi ska öka vår trafik från sociala medier med 50% kommande kvartalet (ex mot samma kvartal förra året).
  3. Som ni ser i punkt 2 är målet också mätbart, vilket vi förespråkar
  4. Ni kan ha ett längre mål i stil med: om 12 månader ska vi ha positiv ROI på vår Inbound Marketing med minst XY%. Då firar vi genom att "XYZ".
Ett lite tips till, formulera inte mål som: "vi ska publicera minst 1 blogginlägg per vecka". Det är inte ett mål som skapar engagemang utan det är en uppgift som ska utföras. Målet kan i så fall vara att: "Skapa content som vi är stolta över och som driver trafik från sociala medier och Google om minst XYZ/besökare per inlägg".

5. Begränsa omfattningen

När man väl satt sig in i Inbound Marketing brukar energin vara hög. Det är ju för många ett fundamentalt nytt sätt att se på sin marknadsföring. Som dessutom brukar tilltala den sunda logiken hos de flesta, “såhär borde ju all marknadsföring gå till”, säger många när de satt sig in i hur det fungerar. Och precis så är det! Inbound Marketing är verkligen ett fantastiskt arbetssätt!

Det finns dock ett men. Det gäller att lyckas med utförandet, det är flera delar som ska på plats och haka i varandra för att allt ska prestera bra. Vi vet av erfarenhet att det är lätt att förivra sig och vilja för mycket. Därför är vårt råd alltid att begränsa hur många områden man arbetar med för sin Inbound Marketing till en början. En riktlinje kan vara att börja med ett eller två affärsområden. På så sätt är det lättare att få ihop helheten på ett bra sätt!

När ni väl har lyckats med ert eller era första affärsområden och börjar se fina resultat är det bara att utöka. Då är både kunskapen högre och ni har förhoppningsvis flera personer internt som sett nyttan och därmed kan hjälpa er att öka på engagemanget hos de nya områden som ska till.

Välj vilket eller vilka områden ni börjar i med omsorg. Det kan vara strategiskt att välja affärsområden där ni är duktiga på att skapa attraktivt content eller där ni redan har en del att utgå ifrån. Och framför allt, välj områden där ni har personer som går igång på förändring och vill vara med och driva på arbetet. På så sätt är det lättare att ni lyckas med era första satsningar!

6. Utbilda internt

Okey - nu har vi kommit en bra bit i det här med implementationen. Nu är förhoppningsvis det grundläggande arbetet gjort med system på plats, call-2-actions på rätt ställen, content som lockar till konvertering och erbjuder värde osv. Nu gäller det att fortsätta på den inslagna banan. Inbound Marketing är ett komplext arbetssätt som kräver lika delar stöd från en taggad organisation (som hjälper till att sprida material och komma med feedback) som från marknadsavdelning och utvalda säljare.

Här är förslag på områden där intern utbildning är viktigt:

  • Sociala medier - att få var och en att vilja jobba aktivt med sina sociala medier, för sitt och företagets bästa
  • Social selling - ett utvecklat arbetssätt för säljare att sälja mer via just sociala medier
  • Content - att skriva för kunden (och inte för konkurrenten som många gör) och att skriva med SEO i åtanke
  • Analys - vilka nyckeltal ska ni själva mäta och följa upp
  • Marketing automation - att fördjupa er i hur ni drar nytta av ert system på bästa sätt
Så vilken typ av internutbildning ni ska satsa på hänger till stor del på hur er organisation ser ut. Och vilka delar av er Inbound Marketing gör ni själva och vilka lejer ni ut. Ju mer som görs internt dessto större blir ju behovet av att utbilda de interna resurserna. Det är också bra för interna resurser som utbildas i Inbound Marketing att med viss frekvens träffa och bolla vad som ska göras med en strateg eller någon vars enda specialistområde är Inbound Marketing.

7. Fira

Det här ingår kanske inte i det “obligatoriska” arbetet för att lyckas. Men det är nog så viktigt. Att fira uppnådda delmål och mål förstärker upplevelsen av framgång och bidrar till höjd motivation.

8. Vanliga misstag

Vanligt misstag #1

Att man inte håller sig till sin planering. Att tid och resurser som avsatts för sin Inbound Marketing späds ut under de första månaderna för att "annat dyker upp" som leder till splittrat fokus och att projektet urholkas innan det börjat ge avkastning.

Vanligt misstag #2

Att man inte har med sig sälj och produktägare i projektet. Dialog och samarbete mellan marknadsavdelningen och sälj/produktägare är avgörande. Faller någon av dessa av är det risk att projektet inte börjar ge avkastning som planerat och att hela satsningen tappar tempo och trovärdighet innan resultaten börjar trilla in.