Vad är Inbound Recruiting?

Inbound Recruiting handlar om att skapa en unik kandidatupplevelse för dina potentiella och befintliga kandidater. Som du hör på orden så går inbound recruiting och inbound marketing hand i hand. Det som skiljer metoderna åt är att du vänder dig mot potentiella medarbetare istället för potentiella kunder.

Inbound recruiting går alltså emot det traditionella sättet att rekrytera på, och fokuserar istället på att skapa långsiktiga relationer med talanger. Precis som du nyttjar din inbound marketing-strategi för att attrahera, underhålla och behålla kunder – använder du samma metod för att attrahera, rekrytera och behålla kandidater.

Arbetsmarknaden har förändrats

Det är svårare än någonsin att hitta och rekrytera nya medarbetare. Trots att arbetsmarknaden förändras hela tiden håller vi fast vid gamla rekryteringsmetoder som inte fungerar. Det är dags att tänka om.

Inbound Recruiting & Employer Branding

Det viktigaste för att både attrahera, rekrytera och behålla talanger idag är ditt arbetsgivarvarumärke – ditt employer brand*. Inbound recruiting och employer branding behöver varandra för att fungera. Employer branding är budskapet du vill förmedla och inbound recruiting hjälper dig att på ett strategiskt sätt sprida detta budskap till potentiella kandidater.

Budskapet är ert employer branding-content och det kan exempelvis vara er karriärsida, interna filmer, medarbetarhandbok, berättelser om dina anställda och blogginlägg om er senaste kick-off. Allt som har med kulturen att göra.

*Employer brand är ett företags arbetsgivarvarumärke, det vill säga hur dina potentiella, nuvarande och tidigare anställda uppfattar dig som arbetsgivare.

Inbound Recruiting gör er till en attraktiv arbetsplats

Inbound Recruiting-strategin handlar om att attrahera talanger till ert företag, redan innan de själva letar efter ett nytt jobb. På så sätt får de veta hur det är att arbeta på ditt företag och kan själva avgöra om de delar samma värderingar, passar in och vill arbeta på din arbetsplats. För att ge potentiella kandidater möjligheten att göra denna bedömning gäller det att våga vara transparent i era employer branding-budskap. Målet är att skapa en så ärlig bild av er som företag som möjligt för att ge era potentiella kandidater förutsättningarna för att avgöra om hen vill arbeta hos er.