Together we are stronger

Vi tar det från början. Våren 2016 kom vi i kontakt med StrongPoint. Ett bolag som till en början inte var StrongPoint, utan en massa separata bolag från en massa olika länder med en massa olika webbsidor. Uppdraget var enkelt: Dessa webbsidor skulle sammanflätas till en och samma plattform – strongpoint.com och deras nationella motsvarigheter.

StrongPoint erbjuder teknologiska, digitala och innovativa lösningar för retailbranschen. Lösningar som förenklar verksamheter för både kunder och anställda.

När 13 webbsidor blev 1

Så – sagt och gjort, våra projektledare, designers och utvecklare påbörjade en riktig krigarinsats i att gå igenom det omfattande och ganska spretiga material som fanns på alla olika webbsidor. Allt för att sedan kokas ihop till ett, enhetligt varumärke.

Under våren 2017 lanserades strongpoint.com, där varje land fick sin egen sida översatt till de 13 olika språken. Och det var en betydligt mer modern plattform som lanserades. En sajt som inte bara blev snygg, utan som också förmedlade varumärket StrongPoint som det bolag de faktiskt är: moderna, nytänkande och innovativa. Med enklare navigering, tydliga menyer och med en mer enhetlig förpackad design blev resultatet också över all förväntan – tack vare ett otroligt bra samarbete, fullt fokus och ett jädra anamma.

Komplexa produkter och väldigt stort utbud

En sak vi ville lösa var att med så enkla medel som möjligt låta StrongPoint publicera både produkter och lösningar på ett sätt som möter olika besökares behov. Eftersom StrongPoint har så många olika produkter kan dessa i sin tur ingå olika paketerade lösningar. StrongPoints kunder kan också vara allt från en liten lokal butik som behöver köpa en ny fruktvåg, till en stor butikskedja som är i behov av en helhetslösning av självscanning. För att möta dessa olika behov har vi därför delat upp utbudet mellan produkter och lösningar.

Vi har lagt vikt vid att göra ett system som gör att StrongPoint själva kan publicera enskilda produkter för att sedan kategorisera in de olika lösningarna. Samtidigt har vi jobbat mycket med hur det ska presenteras för besökaren. Vi har också valt att skapa informativa sidor för StrongPoints lösningar, eftersom det ofta riktar sig till en kund med större behov. Precis som exemplet vi tidigare nämnde med den stora butikskedjan och självscanning.

För att ytterligare skapa förtroende för kunder intresserade av en större lösning, har vi skapat en funktion som hämtar relevant information i form av blogginlägg, guider eller artiklar på varje lösningssida. Detta gör lösningssidorna levande och uppdaterade samtidigt som kunden själv i lugn och ro kan göra sin egen research på rätt ställe. Detta bidrar också till att kunna styra besökare till fler konverteringspunkter.