Fullträff från start med fantastiska resultat

Med en kunskapstörstig målgrupp och ett starkt behov av kompetensutveckling på marknaden var inbound marketing kanske det bästa som kunde hända Cure Media. Redan efter tre månader hade de nått sina mål med råge, och idag benämns Cure Media som “influencern inom influencer marketing” – ett resultat av inbound marketing som de är mycket stolta över. Och det är vi också!

Cure Media är en ledande byrå inom influencer marketing som jobbar globalt. I sin ledande position känner bolaget ett stort ansvar att utbilda marknadsförare i olika branscher om hur influencer marketing fungerar, och vilka goda resultat det kan ge. Inbound marketing var därmed någonting som attraherade Sam Foroozesh, VD på Cure Media, rejält!

Invise var enligt vår mening influencern inom inbound marketing i Sverige – så att jobba med dem kändes alldeles självklart.

Med utgångspunkt i Cure Medias verksamhet, mål och kunder tog Invise fram en övergripande inbound marketing-strategi samt två respektive strategier för content och sociala medier. Med uppsättning av landningssidor, workflows, lead scoring, formulär och A/B-testning av call-to-actions fick Cure Media kompletta verktyg för att optimera sitt arbete med inbound marketing.

En inbound-målgrupp i själ och hjärta

Inbound marketing visade sig snabbt vara mycket effektivt för Cure Media, som bedriver en högaktuell verksamhet i en extremt accelererande bransch. För oss på Invise blev Cure Media det företag som procentuellt sett, utifrån de mätvärden och benchmark-siffror vi själva internt tittar på, ett av de företag som fått bästa resultat av sin inbound marketing på allra kortast tid.

Majoriteten av de kontakter som laddade ner det första materialet var mycket benägna att även ladda ner nästa publikation. Ett tydligt bevis på Cure Medias kunskapstörstiga målgrupp, och på att inbound marketing var helt rätt lösning för dem. Sam betonar att content är det absolut viktigaste inslaget i deras inbound-arbete, då det är genom att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet som de verkligen kan skapa värde för sin målgrupp.

– Influencer marketing är en snabbväxande och framgångsrik marknadsföringsmetod som kan ge oslagbara resultat om man gör på rätt sätt. Kompetensutvecklingen har dock inte gått i samma takt, och det råder viss växtvärk i branschen. Därför är det så oerhört värdefullt med utbildning genom inbound marketing – och utan riktigt bra content skulle det aldrig gå, menar Sam.

Tydlig effekt av inbound efter bara 3 månader

När man inleder ett arbete med inbound marketing brukar det i vanliga fall ta omkring ett halvår innan man kan börja se riktiga resultat av sin satsning. Cure Media visade sig vara undantaget som bekräftar regeln. De presterade samtidigt långt över benchmark gällande konvertering på sin webbplats och sina landningssidor.

Under samma period ökade dessutom trafiken till deras webbplats stort jämfört med det föregående kvartalet – och satsningen genererade och genererar fortfarande stora mängder nya leads varje dag.

Det omedelbara och lyckade resultatet grundar sig i en kombination av såväl Cure Medias som Invises egna kunskaper, samt mognaden på marknaden. Med hjälp av oss på Invise fick Cure Media chansen att omsätta sin egen kompetens till värdeskapande material som konkret underlättar för marknadsförare i deras vardag.